Prat om hållbarhet

I höstas diskuterade nästan 100 personer hållbarhetsfrågor tillsammans med våra ”hållbarhetsivrare”.

De ämnen som dominerade diskussionerna vara följande:
• Källsortering återvinning
• Konsumtion och mathållning
• Transporter
• Energiförbrukning
• Socialt engagemang

Resultatet av diskussionerna har sammanställts och analyserats. Du kan ladda ner och läsa rapporten medan. Resultatet kommer att arbetas in i vårt arbete med vår vision.

 

Rapport:

Gemensamma tag för ökad hållbarhet -Samtalsprojekt kring engagemang för hållbarhet

 

Karleby

 

 

Comments are closed.