Årsmöte för Biosfärområdets medlemmar

Den 23 april håller vi årsmöte!

Tid: kl.18:30 – 21:00 ca
Plats: Hotell Wictoria, Drottninggatan 7, Mariestad

Årsmötet inleds med ett föredrag av Bengt Dalström, General Manager External Affairs/PR Toyota Sweden AB, om ”Framtidens mobilitet”. Det handlar om framtidens bränsleceller och infrastrukturutveckling och hållbara transportslag ur ett 5 och 10-års perspektiv.

Anmälan görs senast den 17 april till E-post: info@vanerkulle.se eller tlfn: 0501-39 31 95

Det går bra att lösa medlemskap kontant inför årsmötet. För 2014 gäller följande medlemspriser:

Privatperson: 100 kr
Familj: 250 kr
Företag/Organisation: 350 kr

 

Handlingar till årsmötet

Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse för 2013

Årsberättelse för 2013

Revisorernas berättelse

 

 

Comments are closed.