Designtävling för Biosfärgåva

Vill du vara med och tävla om att ta fram en unik representationsgåva för Biosfärområdet?

Alla intresserade inbjuds att delta i vår tävling.

Lämna ditt tävlingsbidrag senast den 1 oktober 2014.

 

TÄVLINGSUPPGIFT
Tävlingen avser utformning av en unik gåva som är avsedd att användas i representationssammanhang. Gåvan ska vara tillgänglig för organisationer och företag/verksamheter med koppling till Biosfärområdets verksamhet.

UTFORMNING OCH PROFIL
Bidraget ska i sin form eller innehåll symbolisera Biosfärområdet samt uttrycka hållbarhet. En motivering till på vilket sätt gåvan är kopplad till Biosfärområdet och hållbar samhällsutveckling ska bifogas tävlingsbidraget.

INLÄMNING
Tävlingsbidraget skall lämnas till Biosfärkontoret senast onsdagen den 1 oktober 2014. Vi ser gärna att tävlingsbidraget är en färdig produkt men det går även bra med en prototyp av tävlingsbidraget.

JURY OCH JURYUPPGIFT
Biosfärområdets styrelse har utsett en tävlingsjury bestående av Mattias Westelius, Westelius Arkitekter, Sofia Svensson, Biosfärambassadör /Hotell Aqva samt Camilla Bender Larson, Swe-dish Menu. Juryn kvalitetsbedömer design/utformning, säljbarhet, bidrag till hållbar samhällsut-veckling samt representativitet kopplat till Biosfärområdets geografiska område. Juryn bedömer och fattar beslut om vinnande förslag. Beslut tillkännages senast måndagen den 1 decem-ber2014. Juryns beslut kan inte överklagas.

PRISER
1. En garanterad beställning om minst 25 000 kr inkl. moms.
2. En garanterad beställning om minst 10 000 kr inkl. moms
3. En garanterad beställning om minst 5 000 kr inkl. moms.

Läs tävlingsprogrammet i sin helhet

Kontaktperson:
Ove Ringsby
Tfn 0501 39 31 94
E-post ove.ringsby@vanerkulle.se

Tävlingsarrangör
Tävlingen arrangeras av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Tävlingsprogrammet är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” och antaget av Biosfärområdets styrelse vid sitt sammanträde 2014-04-08.
Tävlingen genomförs i samarbete med Götene, Lidköping och Mariestads kommuner.

Comments are closed.