Tyck till om vänerfisket!

Det pFiskefångstågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern. Om det lyckas innebär det möjligheter att få medel till insatser som kan bidra till att utveckla fiskerinäringen och säkerställa ett hållbart fiske.

Vi vill gärna engagera dig som intresserar dig för fiske i Vänern, och ta del av dina synpunkter. Vad ser DU för behov och möjligheter? Dina synpunkter kommer att användas som underlag när vi utformar den strategi som ska vara grund för vår ansökan om pengar till Jordbruksverket den 1 december.

Vi hoppas att du vill bidra till att förbättra vänerfisket och därför tar dig tid att svara på två korta frågor som du hittar via länken nedan.  Vi behöver ditt svar senast 30 september.

https://sv.surveymonkey.com/s/CQ2KTKX

Har du frågor eller synpunkter – hör gärna av dig till projektledare Ove Ringsby,
tfn: 0501-39 31 94

Tack för din medverkan!

Comments are closed.