Fem frågor till Lennart Bergquist

Det finns så många engagerade människor som inspirerar i vårt Biosfärområde! I denna nya serie ”Fem frågor till…” vill vi lyfta fram några av dessa ”Biosfär-ansikten”. Vi börjar med Lennart Bergquist, styrelseordförande i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle:

Lennart Bergquist1)Vem är du?

”- Jag har med ålderns rätt, sedan tre år tillbaka avslutat, en ganska intensiv yrkeskarriär. Det ger mig stora möjligheter att umgås med min familj och arbeta med olika frågor i samhället. Det gäller såväl miljöfrågor, näringslivs/samhällsutvecklingsfrågor som idrottsverksamhet. Det blir också mycket tid med friluftsliv i olika bergsområden samt många timmar i min trädgård.”

2) Hur kommer det sig att du engagerade dig i Biosfärområdet?

”- Jag har stort intresse för natur och miljöfrågor samt friluftsliv. Intresset för Biosfärområdet väcktes när jag som Mariestads kommuns representant medverkade i förarbetet med Biosfärområdet.”

3) Vad tycker du är styrelsens viktigaste roll?

”- Att driva utvecklingen av Biosfärområdet att bli ett ”internationellt modellområde för hållbar utveckling”. Detta kräver stor kreativetet, kunskap och engagemang.”

4) Kan du nämna en hjärtefråga när det kommer till hållbar utveckling?

”- Det finns många, men jag tror att den viktigaste är att få en bred allmänhet att förstå att alla har ett ansvar och en roll i att skapa ett hållbart samhälle. Det handlar om alltifrån att minska matsvinnet, återvinning av produkter, att inte förorena i naturen, att skaffa sig kunskap om naturens och miljöns villkor, till att förstå att alla människor har lika värde. Breddkunskap i hållbarhet med andra ord.”

5) Vad tycker du känns mest inspirerande just nu?

”- Det engagemang som just nu håller på att byggas upp inom förskoleverksamheten och grundskolan i de tre berörda biosfärkommunerna. Här finns en stor efterfrågan av utbildning av så kallade miniambassadörer och en ökad utbildning om det hållbara samhället. Drivkraften kommer inifrån verksamheten och det är nyckeln till framgång. Det inspirerar.”

Comments are closed.