Strategi Fiskeområde Vänern 2014-2020

Strategi Fiskeområde Vänern 2014-2020
I december 2014 lämnade Biosfärkontoret in en ansökan in till Jordbruksverket om finansiering för en verksamhet som syftar till att kraftsamla för ett hållbart fiske i HELA Vänern.  Strategin har arbetats fram i bred dialog med Leader-fonder, myndigheter, yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda. Den övergripande visionen är ” Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden”. Tre övergripande målsättningar har utformats:

– Vänern – en tillväxtregion och ett starkt varumärke

– Fiske i balans – med hälsosamma produkter

– God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling

 
Själva strategin hittar du här: Lokal utvecklingsstrategi Vänern

Comments are closed.