Vad har hänt i Fiskeområdet?


Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har sedan 2009 gjort en stor satsning på fiskerinäringen i vårt biosfärområde. Detta genom att driva ett s k Fiskeområde med stöd från bl a EU:s fiskerifond, Västra Götalandsregionen och de tre biosfärkommunerna.

Vi har nu med hjälp av Andreas Kjällgren gjort en sammanställning av det som hänt inom ramen för satsningen. Nitton projekt presenteras i denna skrift som bl a svarar på frågorna: Vad har vi gjort och varför? Vad blev resultatet?

Du hittar skriften i pdf-format här>>

Comments are closed.