Biosfärområdet uppmärksammas när Unesco firar 70 år

Johanna MacTaggart
I år uppmärksammar Unesco sitt 70-års-jubileum: 70 år i kampen för fred. Detta görs bl a den 10 mars genom ett arrangemang på Utrikesdepartementet där man bjudit in fyra huvudtalare, däribland Johanna MacTaggart, koordinator för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

”-Väldigt roligt att Sveriges biosfärprogram uppmärksammas i detta sammanhang. Det är också en fin möjlighet för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som kommer få belysa hur arbetet med att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar kan se ut i praktiken. Jag ser fram emot att berätta om vår roll i samhällsutvecklingen – en utveckling som inte längre sker på bekostnad av framtida generationers välfärd” säger Johanna MacTaggart om tisdagens medverkan.

De övriga talarna under morgondagens arrangemang är Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Leif Magnusson, Unesco LUCS i Botkyrka samt Martin Schibbye, frilansjournalist.

Comments are closed.