Rapport från ett rådslag om dioxiner i Vänersiken

Fiskeområdet bjöd in till diskussion om sikfiske-stoppet

fiskar Det finns gott om fisk i våra insjöar men dessvärre finns det även miljögifter. Vänern är tyvärr inget undantag och dioxiner är ett av problemen. En konsekvens av detta är att vi nu inte längre kan hitta någon sik i fiskdisken!

Hur kunde det bli så här och vad kan vi göra för att återigen kunna få se nyfångad sik på våra tallrikar? För att reda ut situationen bjöd Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) in fiskeföretagare, myndigheter och intresseorganisationer till ett rådslag om dioxinproblemen i Vänerfisket.

Myndigheter och organisationer upplyste om regler angående miljögifter och berättade om insatser som gjorts. Därefter följde en paneldebatt, där alla gavs möjlighet att delta med frågor om dioxinproblemet.


Tid: Fredagen den 13 mars 2015 kl 09.30

Plats: Göteborgs Universitet, Dacapo. Magasinsgatan 4, Mariestad

Anmälan: sker per e-post till: matsilund@ljungby.nu eller per telefon 070-55 94 028


En rapport från rådslaget där du kan ta del av vad som lyftes fram hittar du här>>

Ett samarbete mellan Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle, och SIC

 

Bakgrund

Under 2009-2015 driver Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ett Fiskeområde finansierat av EUs fiskerifond, Västra Götalandsregionen och Biosfärområdets tre kommuner: Lidköping, Götene och Mariestad. Syftet med verksamheten har varit att utveckla en hållbar fiskenäring i vårt biosfärområde. Drygt 20 projekt har godkänts och totalt 11 miljoner kronor har satsats på olika utvecklingsåtgärder kopplade till fiskenäringen i vårt Biosfärområde.

 Sikrådslag

 

 

 

Comments are closed.