Nu lanserar vi GULLD-fonden!

GULLDKanske har du redan hört talas om den.
Kanske inte.
Nu är den i alla fall här: GULLD-fonden!

Vad är GULLD-fonden?

GULLD-fonden är en fond som förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar från fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter. Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde. Alla behövs i vårt uppdrag från Unesco att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

Läs mer om GULLD-fonden här>>

 

Comments are closed.