Föräldrakooperativet Kullebarn mottog Biosfärstipendiet 2015

Kullebarn Årets Biosfärstipendiat 2015Årets Biosfärstipendium 2015 överlämnades på nationella Biosfärdagen 2 juni då Lennart Bergquist, ordförande för Vänerskärgården med Kinnekulle, samt Johanna MacTaggart och Pernilla Kristiansson från Biosfärkontoret, besökte årets stipendiater: Föräldrakooperativet Kullebarn i Hällekis.

Barnen hade gjort festfint med ballonger och firade med isglass efter maten.

Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har utsett Föräldrakooperativet Kullebarn till årets Biosfärstipendiat med följande motivering:

 ”På ett genomtänkt vis, och med ett helhetstänkande som grund, lyfter Föräldrakooperativet Kullebarn centrala hållbarhetsfrågor. En klok pedagogik av detta slag grundar för att barnen får ett naturligt förhållningssätt till sitt närområde och en god förståelse för hållbarhet och vilka möjligheter det finns att bedriva utveckling som sker inom planetens gränser. Ett sant föredöme!”

 

Bakgrund

Biosfärstipendiet delas årligen ut till någon som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling.

Lär dig mer om Föräldrakooperativet Kullebarn här >>

Tidigare biosfärstipendiater hittar du här >>

Comments are closed.