Vinnarna av Biosfärutmaningen 2015

vinnare Biosfärutmaningen 2015Möt vinnarna i Biosfärutmaningen 2015: Klass 3 på Råda Skola i Lidköpings kommun! Tillsammans hittade de smarta lösningar på hur man kan minska onödigt matsvinn och lyckades sänka sitt eget matsvinn med hela 88 %!

Stort grattis och varmt tack till alla elever och personal som gjorde det möjligt! Stort tack också till Vänermuseet som tillsammans med Biosfärkontoret arrangerat Biosfärutmaningen.

Bilden är tagen den 4 juni då klassen just belönats med diplom och priser. Ida Billvén, Vänermuséet, delade ut priserna: familjebiljetter till Vänermuséet åt alla elever och personal som deltagit. Lennart Bergquist ordförande i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle delade ut diplom och tackade barnen för sin medverkan. Mario Melani, ordförande i Barn- och skolnämnden i Lidköping överräckte blommor och underströk hur viktigt det är att vi alla blir bra på att inte slänga mat i onödan. Klassens lärare, Maria Löfqvist och Ida Burman, berättade att de tyckte det varit mycket givande att vara med i Biosfärutmaningen och beskrev att det både varit enkelt och roligt att delta.

Hederspris till TorsöskolaHederspristagare i Biosfärutmaningen 2015

En annan skola var bäst på att inte slänga mat redan innan utmaningen började, nämligen Torsö Skärgårdsskola. Trots detta lyckades man sänka sitt matsvinn med ytterligare 44 %. De uppmärksammades med diplom och hederspris under nationella biosfärdagen. På bilden här intill ser du elevrådets två ordföranden Herman Svensson och Joel Nilsson ta emot pris och diplom från vår ordförande Lennart Bergquist.

 

Fotnot: Sammanlagt sex grundskolor och tre förskolor i Lidköpings och Mariestads kommuner har genomfört Biosfärutmaningen 2015. Elever, lärare och skolbespisningspersonal var alla viktiga när en angelägen global utmaning sattes i fokus: ”Hur kan vi tillsammans hjälpas åt och minska matsvinnet?

 

 

 

 

 

Comments are closed.