Seminarium om ekosystemtjänster i samhällsplanering

EKOSYSTEMTJÄNSTER I SAMHÄLLSPLANERING

-Ekosystemtjänster är i ropet. Men hur kan man använda förståelsen av ekosystemtjänster för att bygga ett hållbart samhälle?

I detta seminarium kommer vi att få ta del av konkreta erfarenheter av hur förvaltning av ekosystemtjänster kan lägga grunden för samhällsplanering och hållbar utveckling. Delar av seminariet hålls på engelska. Seminariet är kostnadsfritt.

 

TID & PLATS: Den 20 april kl 13:30 -16:30 på Vänermuseetvi är alla en del av biosfären

 

Annika Kruuse har, bland annat i projektet BiodiverCity, arbetat med att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald. Genom grön innovation i det urbana rummet blir ekosystemtjänster som dagvattenhantering, klimatanpassning och förbättrad folkhälsa viktiga komponenter i stadens långsiktiga hållbarhet.

 
Andy Bell är verksamhetsledare för biosfärområdet North Devon. Där har man utvecklat metoder för att förvalta ekosystemtjänster som bidrar till hållbar utveckling på olika sätt, till exempel genom att sälja kompensatoriska åtgärder men också genom att stödja en övergång till vedeldning för att skapa social hållbarhet.

 
Magnus Fredricson är processledare för Strukturbild Skaraborg. Han kommer kort att presentera visionen om ett ”plussamhälle”, det vill säga ett samhälle som ger mer än det tar.

 
Johanna MacTaggart som är koordinator biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle kommer att visa hur biosfärområdet erbjuder en bas för hållbar utveckling.

 

 

 

ANMÄLAN: Anmälan görs via denna länk senast 15/4: https://sv.surveymonkey.com/r/5ZVG6LK

ARRANGÖRER: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund

Ladda ner inbjudan till seminariet här>>

 

KONTAKT:
Magnus Fredricson, magnus.fredricson@skaraborg.se
Johanna MacTaggart, johanna.mactaggart@vanerkulle.se

Comments are closed.