Var med och fira Biosfärdagen!

BIOSFÄRDAGEN  -Torsdagen den 2 juni kl 18:30

Föredrag med professor Urban Emanuelsson, fältföreläsningar samt utdelning av Biosfärstipendiet!

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle vill inspirera fler att bidra till lokala lösningar för globala utmaningar. I en serie föredrag av högklassiga förläsare behandlas några av vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Denna gång är temat biologisk mångfald och miljömålet Ett rikt växt och djurliv.

Bevarad artrikedom och biologisk mångfald är en av våra riktigt stora hållbarhetsutmaningar och ett centralt miljömål inte minst i Götene kommun som på Kinnekulle har ett av Sveriges artrikaste och mest varierade kulturlandskap, Österplana Hed.

Välkommen till en kväll som ger insikt och perspektiv på behovet av bevarad mångfald!

 

PROGRAM orkidé

18.30 Österplana kyrka
”Livsviktigt att rädda den globala och lokala biologiska mångfalden”
Föredrag i ord o bild av professor Urban Emanuelsson

Urban är en av en av landets främsta experter inom ämnet biologisk mångfald. Han kommer att i ord och bild berätta om det livsviktiga i bevarandet av mångfalden och kommer med exempel från hela världen.

Kort fältvandring (ca 1,5 km) 
”Landskapet förr och nu”
Eva Gustavsson och Stellan Sunhede

Eva Gustavsson, lärare vid Göteborgs universitet berättar om universitetets arbete på heden och något om Kinnekullebotanikern Claes Bjerkander, aktuell från Kerstin Ekmans senaste bok.  Stellan Sunhede biolog från Lundsbrunn berättar om vad som gör just Österplana hed till en så unik plats.

20.00 Österplana g:a skola
Utdelning av Biosfärstipendium samt fika

 

 

Arrangörer: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med Götene kommun , Studiefrämjandet samt Naturskyddsföreningen.

 

Kontakt:
Ove Ringsby Biosfärkontoret,
ove.ringsby@vanerkulle.se, 0501-39 31 94, www.vanerkulle.se

Comments are closed.