Årets Biosfärstipendiat är utsedd

Styrelsen för biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har utsett Naturskyddsföreningen i Lidköping till årets Biosfärstipendiat.  Naturskyddsföreningen uppfyller väl kriterierna för Biosfärstipendiet och uppmärksammas för föreningens arbete med att gynna den biologiska mångfalden på Kinnekulle.

Biosfärområdets styrelse tilldelar Naturskyddsföreningen i Lidköping Biosfärstipendiet 2016 för föreningens arbete med att gynna den biologiska mångfalden på Kinnekulle med följande motivering:

”Naturskyddsföreningen i Lidköping har bedrivit ett långsiktigt, lokalt arbete för att stärka den biologiska mångfalden på Kinnekulle, framförallt på Österplana hed och vall. Slåtterverksamheten som föreningen bedrivit under 25 år, med främsta syfte att gynna den biologiska mångfalden, har även gett goda sociala effekter och skapat ett stort engagemang.
Naturskyddsföreningen i Lidköping lyfter även betydelsen av ekosystemtjänster genom att skänka pengar till biodlare och belyser därmed vikten av att få fler pollinerande insekter i området.
Naturskyddsföreningen i Lidköpings arbete för att gynna en hållbar utveckling i biosfärområdet är värt att lyfta fram, som ett gott exempel och inspiration för andra föreningar eller enskilda personer ta egna initiativ.”

Biosfärstipendiet delas årligen ut till någon som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling.

Stipendiet överlämnas på nationella Biosfärdagen kl 20:00 i Österplana gamla skola. Det ingår som en programpunkt med föreläsningar och fältvandringar vid Österplana kyrka och hed.

Programmet för Biosfärdagen hittar du här>>

 

Comments are closed.