Inspirationsdag för förskolepedagoger

Torsdagen den 9 juni arrangerades en inspirationsdag för förskolepedagoger i Mariestads kommun. Syftet var att ge en inblick i hur en utbildning för miniambassadörer kan se ut med praktiska övningar, exempel samt förslag på material som kan vara till hjälp.

Ett 20-tal pedagoger från förskolor i Mariestads kommun träffades i Sjötorp för att bli inspirerade av Birgitta Svensson, Biosfärambassadör. Tillsammans med Alf från Naturskyddsföreningen i Mariestad, Ida från Vänermuseet i Lidköping visade de praktiska exempel på vad man kan hitta på under en dag med förskolebarn i åldrarna 5-6 år. Det var också intressanta studiebesök på reningsverket och Slupen.

 

kollage

 

Bakgrund

Att utbilda Miniambassadörer är ett sätt att skapa kunskap och medvetenhet om hållbarhetsfrågor på ett tidigt stadium. Det är också en möjlighet att låta barnen lära känna naturen i närområdet och bli medvetna biosfärinvånare. Miniambassadörer kan de barn bli som går sista året på förskolan.

Det har utbildats miniambassadörer i vårt Biosfärområdet under ett antal år med stöd av våra vuxna ambassadörer. Nu vill vi genom denna handledning skapa förutsättningar för fler förskolor att vara med!

Handledningen hittar du här >>

 

Vill du veta mer eller är du intresserad av att genomföra en utbildning?

Kontakta Johanna Olsson, johanna.olsson@vanerkulle.se, 0501-39 31 95

 

Inspirationsdagen och framtagandet av handledningen har finansierats av John Hedins stiftelse i Mariestad.

Comments are closed.