Sofia är ny medarbetare på Biosfärkontoret

Sofia Guldbrand har börjat hos oss som Processledare för hållbar samhällsutveckling med särskilt fokus på näringslivet.

Sofia kommer bland annat att träffa företag runtom i vårt biosfärområde och visa den affärsnytta som Unescos utnämning kan innebära. Varje företag är unikt och kan genom Sofia få hjälp att tydligt se de satsningar som man redan gjort på hållbar utveckling. Du kan också få tips om hur man kan kommunicera detta mer effektivt till kunderna och inspireras till fortsatt hållbart fokus. Är du företagare? Välkommen att höra av dig till Sofia för bokning av möte!

Sofia Guldbrand, Foto Jesper Anhede

Sofia Guldbrand, Foto Jesper Anhede

 

 

Sofias kontaktuppgifter:
sofia.guldbrand@vanerkulle.se
0501- 39 31 96

Comments are closed.