Expedition Sörboleden

Under några dagar i sommar kommer barn och ungdomar i Götene kommun att få upptäcka Sörboleden i Lundsbrunn på ett lite annorlunda sätt.  De kommer att få jobba med platsen och platsens identitet utifrån sina egna perspektiv och tillsammans med dramapedagog, filmpedagog och författare presentera sina intryck av Sörboleden i olika konstformer.

Under expeditionen handlar det om att få en insikt att uppleva träd
naturen och få en egen uppfattning om vad som är viktigt.

Temadagarna genomförs av Götene kommun i samarbete med Lundsbrunns samhällsförening, Biosfärområdet och Studiefrämjandet.

Just Sörboleden och Dala Kvarn är tydliga exempel på både mänsklig och naturlig påverkan på landskapet. Genom projektet får barnen en djupare känsla och förståelse för landskapet. Hur människan påverkat och påverkar och hur naturens förlopp omskapar en plats.

Expeditionsdagarna  riktar sig till ungdomar mellan 12 och 20 år i Götene kommun och pågår från den 29 juni till den 2 juli. För att få vara med måste man ansöka. Mer information om expeditionen och ansökan hittar du här >>

 

Aktiviteten finansieras med hjälp av stöd från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

 

Comments are closed.