Kick off inför Biosfärutmaningen 2017

KICK OFF INFÖR BIOSFÄRUTMANINGEN 2017
-för lärare i Biosfärområdet

Välkommen att tillbringa en eftermiddag tillsammans med lärarkollegor från skolor i Biosfärområdet. Vänermuseet och Biosfärområdet bjuder in dig som vill vara med i funderingarna kring en ny Biosfärutmaning, en gemensam framtidsutmaning för hela områdets elever. Ambitionen är att tillsammans med er intresserade lärare följa upp med fler jordnära och praktiska utmaningar som alla elever kan ta del av. Viktigt för oss är att vi kommer på rätt nivå, så att det både känns meningsfullt i skolan och är enkelt att genomföra. Vilket ämne du undervisar i har underordnad betydelse, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling berör oss alla.

Vi inleder med Kerstin Hessle som visar bilder och berättar om sitt arbete som utomhuspedagog. Kerstin har tio års erfarenhet av arbete på naturskola och arbetar nu med elever från 6 till 16 år på Bro-holmskolan, en friskola med natur & hälsa som inriktning.  Därefter diskuterar vi möjliga teman på nästa års Biosfärutmaning.

Biosfärutmaningen

Var? Någonstans på Kinnekulle– vi återkommer med lokal
När? Torsdagen den 29/9 kl 15 – 17
Hur? Anmäl dig senast 22/9 via länken https://sv.surveymonkey.com/r/DG55V7L
Kostnad? Biosfärområdet/Vänermuseet bjuder på fika

VÄLKOMMEN!

 

Ladda ner inbjudan

Biosfärutmaningen – en satsning på skolor och hållbar utveckling

Biosfärutmaningen är en satsning av Biosfärområdet tillsammans med Vänermuseet. Vi vänder oss till grundsko-lorna i de tre Biosfärkommunerna med en gemensam action. Vårt främsta syfte är att låta eleverna få känna att det går att bygga en bättre framtid och att många människors små handlingar tillsammans blir något stort. På sikt kan vi samverka med fler biosfärområden i världen.
Vi genomförde 2016 års Biosfärutmaning i våras. Då var temat demokrati och rörelse och utmaningen bestod i att skolklasser fick skapa en ny utomhuslek genom demokratiska me-toder. Tack till de skolklasser som deltog! Tillsammans blev det 28 nya roliga lekar från olika delar av området och världen! Alla lekar finns beskrivna i ord och bild/film på www.vanerkulle.org/biosfarlekar.
Använd gärna materialet och lek lekarna hos er!

Comments are closed.