Miniambassadörer lär om Biosfär i Råbäck

5-åringar från Vinninga-Filsbäckenhetens förskolor besökte måndagen den 26 sep Råbäcks hamn på Kinnekulle. Under besöket mötte barnen ambassadörer från Biosfärområdet som i olika stationer visade exempel på Kinnekulles rika natur och kulturvärden.

Foto Ola Göransson

 

Vid måndagens besök gjordes en naturvandring där olika växter och djur i området studeras.
Barnen fick en genomgång av Kinnekulles olika stenarter och besökte Råbäcks Mekaniska
Stenhuggeri. Tillfälle gavs också att studera fåglar på nära håll genom tubkikare. Den duvhök, i
uppstoppat format, som fanns närvarande var speciellt uppskattad. Varje barn fick också testa att
fotografera och diskutera varför man dokumenterar och bevarar det man ser.

Efter en välbehövlig matpaus överlämnade biosfärområdet en present till förskolan. Det var en
ryggsäck innehållande utrustning för att barnen skall kunna utforska naturen ytterligare på
hemmaplan.

Foto Ola Göransson

Foto Ola Göransson

Ett annat inslag var en kort film som togs fram i somras när asylsökande barnfamiljer boende på olika asylboenden i Götene besökte Råbäcks Hamn. En förhoppning uttrycktes att filmen skall inspirera till eftertanke och påminna om vikten av att leva i fred och tillsammans ta vara på möjligheterna med ett mångkulturellt samhälle.

Förskolan i Vinninga använder miniambassadörsprogrammet mycket i sin pedagogiska verksamhet. Varje år följs utnämningen till miniambassadörer också upp genom att biosfärområdets officiella ambassadörer besöker förskolan och tar del av hur kunskaperna används.

Erfarenheterna talar för att barnen blir mycket effektiva ambassadörer när de berättar vad de varit med om och vad de lärt sig till syskon och föräldrar m fl.

I tisdags när de 28 nyblivna miniambassadörerna var tillbaka på förskolan hölls en liten ceremoni
där varje barn fick gå via röda mattan upp på en prispall där diplomen delades ut. Varje barn fick
då också en applåd för väl utfört arbete.

 

 

Besöket ingår i programmet för Miniambassadörer som startades i Råbäck 2012 och sedan varit
årligen återkommande. Miniambassadörsprogrammet har utvecklats genom ett samarbete mellan
några av vårt biosfärområdes officiella ambassadörer, förskolorna i Vinninga-Filsbäck, det sociala
företaget Hållbart Avstamp och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Programmet är nu etablerat i
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och fler förskolor har anammat konceptet. Programmet har också uppmärksammats långt utanför vårt eget biosfärområde.

Comments are closed.