Ta chansen att bli Biosfärambassadör!

Den 14 november  startar vi en kurs för nya ambassadörer. Kursledare är Biosfärambassadör Amanda Hessle från Torsö Språkbyrå. Kursen hålls vid fyra tillfällen under kvällstid på olika platser i Biosfärområdet.

Som Biosfärambassadör vill du vara med att utveckla Biosfärområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. Du är vår länk ut i samhället och återkopplar till oss med de frågor som dyker upp i olika sammanhang. Du bidrar till utvecklingen på det sätt som passar dig bäst. Det kan vara allt ifrån att prata med människor i sin omgivning till att hålla föredrag och anordna aktiviteter.
Som ambassadör är du en viktig del av kärnverksamheten.

rygg med text

 

PROGRAM
Kurstillfälle 1
Måndag, 14 november 2016, 18.00-21.00
Presentation av deltagare samt praktisk information kring kursen
Introduktion ”Vad är ett biosfärområde?” samt en kort genomgång om hur vårt område har blivit till och varför.
Vänerskärgården med Kinnekulle – geografin, kultur, historia, natur, människan
Biosfäruppdrag.
Kurstillfälle 2
Tisdag, 15 november 2016, 18.00-21.00
Hållbar näringslivsutveckling i Biosfärområdet
Information om GULLD-Fonden
Konkreta exempel på företagare som uttrycker biosfärområdets värdegrund i den dagliga verksamheten.
Kurstillfälle 3
Måndag, 28 november 2016, 18.00-21.00
Globala mål / Agenda 2030
Tema: hållbar konsumtion och återbruk
Kurstillfälle 4
Tisdag, 29 november 2016, 18.00-21.00
Information kring pågående och återkommande projekt inom Biosfärområdet (Biosfärutmaning i skolorna – Biosfärstipendium – Miniambassadörer)
Sammanställning av Biosfäruppdragen och brainstorming kring framtida projekt och idéer.
Kursavslutning.

 

ANMÄLAN
Vill du gå kursen anmäler du dig senast fredag 4 november 2016 via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/F37QZBN

 

KONTAKT
Ansvarig för kursupplägget
Amanda Hessle Biosfärambassadör och företagare inom besöksnäringen -Torsö språkbyrå
amanda@torsosprakbyra.se, mobil: 070-206 38 72

Biosfärkontoret
johanna.olsson@vanerkulle.se, telefon/mobil: 0501-39 31 95

 

Ladda ner programmet här >>

Comments are closed.