Hållbarhet i praktiken- Anette Lykke-Lundberg

I vår serie ”Hållbarhet i praktiken” möter du personer som på olika sätt i sin vardag eller i sitt yrke förhåller sig till hållbarhet i sin vardag. Denna gång möter ni Filmskapare Anette Lykke- Lundberg

Anette Lykke Lundberg

Anette Lykke- Lundberg

”Är mångfalden viktigare när det gäller antalet schamposorter i butikshyllorna än antalet arter vilda blommor i naturen?”

 

Anette Lykke- Lundberg, Filmskapare, Forshem

Jag är född och uppväxt i Malmö. Tack vare Kinnekullebanan hamnade jag i Forshem efter ett 12 årigt mellanspel i Stockholm. Min man och jag jobbar inom filmbranschen och är beroende av bra förbindelser till Stockholm och Göteborg men vill gärna bo på landet vilket gjorde att vi landade i Forshem.

 
Mitt samhällsengagemang väcktes under 70-talet – vi var många som bar en önskan om en bättre, mera rättvis värld. Många kanske skulle klassa dåtidens samhällsengagemang som naiv idealism, men till skillnad från dagens bars den tidsandan av solidaritetstanken och en stark vi-känsla. Dagens samhälle har satt solidariteten i skamvrån och premierar istället individualism och egenkärlek. Att var och en ska vara sin egen lyckas smed verkar vara mottot för den nu rådande samhällsandan. Det är, tror jag, en konsekvens av det marknadsekonomiska tänkande som tycks tränga sig in i alla samhällsområden, påverkar våra relationer, underblåser girighet, och försvårar möjligheterna att lösa de hållbarhetsutmaningar vi har att brottas med. Den djupt ojämlika fördelningen av jordens resurser är i sig en gigantisk hållbarhetsutmaning! Långsiktig hållbarhet kräver rättvisare fördelning av jordens resurser.
Människor blir i allt högre grad ett medel för att skapa tillväxt, när det istället borde vara mänskligt välbefinnande som är tillväxtens mål.

 
Man kan fråga sig om mångfalden är viktigare när det gäller utbudet av schampomärken på butikshyllorna än mängden arter vilda blommor i våra ängs- hagmarker? Utarmningen av biologisk mångfald är som jag ser det en konsekvens av att ett rationalitetstänkande som frikopplat ekonomisk tillväxt från andra värden och suddat ut balansen mellan människa och natur. Ständig ekonomisk tillväxt är inte långsiktigt hållbar i en ändlig värld. Förlusten av biologisk mångfald innebär inte bara en katastrofal störning i de naturliga ekosystemen utan också en tilltagande förfulning! En artrik naturlig blandskog är t.ex. oändligt mycket vackrare än en rationell produktionsskog. Och dessutom också enligt dagens forskning långsiktigt ekonomiskt hållbar.

 
Klimathotet är kanske det mest påtagliga hållbarhetsutmaningen men förlusten av biologisk mångfald är minst lika allvarlig och förtjänar att uppmärksammas i högre grad.
I mina filmer vill jag lyfta fram människor som i sin vardag och med sina händers verk lever och verkar i symbios med naturens villkor. Det är människor vars liv inte styrs främst av rationalitetsprincipen utan som på ett självklart sätt väger in fler värden i sitt förhållningssätt. Jag vill hylla småskalighet som på ett okonstlat sätt i praktisk vardag lever och arbetar i samklang med naturen utan att se den som en förbrukningsresurs. Det är de som inte sätter lönsamheten som överordnad alla andra värden som gör de största insatserna för att bevara mesta möjliga mångfald. Det är värt att uppmuntra och stötta som en viktig pusselbit i arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

Comments are closed.