Biosfärutmaningen 2017

bu kallsortering

In English >>

Årets Biosfärutmaning handlar om källsortering och skapande. Den är baserad på kampanjen ”Vi håller rent”, skräpplockardagar arrangerade av Håll Sverige Rent. Denna utmaning är en extra twist till skräpplockningen som vi hoppas skall ge både eftertanke, kreativ glädje och extra mening till insamlandet.

Vill ni delta i Biosfärutmaningen underlättar det för er om ni också deltar i kampanjen Vi håller rent. Skolan får då det material som behövs för städdagen som soppåsar mm.

 

OM UTMANINGEN

Klassen samlar skräp i skolans närområde. Extra mening får skräpplockardagarna av att eleverna även sorterar och väger det insamlade materialet. Tillsammans gör vi skillnad! När utmaningen är klar får alla elever reda på hur mycket vi samlat in tillsammans i vårt biosfärområde.

Eftersom förutsättningarna för skräpinsamling skiljer sig mycket för de klasser som deltar finns även en skapande del i utmaningen. Den skapande delen i utmaningen är även tävlingsmomentet för de klasser som väljer att delta. Skaparutmaningen går ut på att eleverna i en klass tillsammans – av skräpet de funnit i sin omgivning – skapar ett djur som lever i vårt biosfärområde. Självklart skall materialet återvinnas efter att djuret är dokumenterat.

Då skräp i allt större grad återvinns. Borde det då inte benämnas på annat sätt? En del i skaparutmaningen är att er klass tar fram ett nytt ord för återvinningsbart material, det vi i dag slarvigt kallar skräp.

En jury bedömer de inlämnade bidragen och utser en vinnare.

Det finns olika möjligheter att sortera och återvinna material på skolorna inom vårt Biosfärområde. Inför 2017 års utmaning kommer deltagarna att få information om vart material kan lämnas för återvinning inom er kommun.

Mer detaljerad information om utmaningen hittar ni här >>

 

HJÄLP-INFORMATIONSPAKET
Alla klasser som deltar får ett informationspaket framtaget av Vänermuseet. Här erbjuds en lätt förklaring till skräpplockning samt hur sortering av skräp kopplar till Hållbar utveckling. I paketet finns även formuläret ni skall fylla i och skicka in. För er som vill följa en lathund finns några enkla exempel på utförande bifogade.

Här kan du ladda ner en PowerPoint med instruktioner till klassen.

Här är formuläret som ni använder när ni skickar in ert bidrag.

 

ANMÄLAN
Anmäl er till utmanignen genom att följa länken https://sv.surveymonkey.com/r/GKH7BW5. Det går fortfarande att anmäla sig.

Glöm inte att anmäla er till Håll Sverige Rent kampanjen ”Vi håller rent” när anmälan öppnas. Er anmälan till Håll Sverige Rent gör att rätt mängd material för skräpplockning beställs till respektive kommun.  Det går givetvis att delta i utmaningen även om ni inte är med i ”Vi håller rent”. Skolan får då själva ombesörja det material som behövs som soppåsar mm.

 

TIDPLAN
Informationspaket skickas ut till alla anmälda under vecka 11. Start på utmaningen beror av när material för skräpplockning skickas till respektive kommun. 2016 skickades materialet i ”Vi Håller Rent” kampanjen ut vecka 15. Biosfärutmaningen avslutas fredagen den 12 maj (vecka 19).

 

FRÅGOR
Johanna Olsson, Biosfärkontoret, 0501 – 39 31 95, Johanna.Olsson@vanerkulle.se,
Sofia Wennberg, Vänermuseet. 0510 – 77 05 45, Sofia.Wennberg@lidkoping.se
Ida Billven, Vänermuseet. 0510 – 77 00 64, Ida.Billven@lidkoping.se

Comments are closed.