Bli medlem 2017

Nu är det nytt år och det är dags att betala medlemsavgiften för 2017.Tillsammans är vi många!

Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

En del av intäkterna för medlemsavgiften går till vårt Biosfärstipendium som delas ut årligen i samband med Biosfärdagen. Stipendiet går till någon som på ett påtagligt positivt sätt varit med och bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling.

 

MEDLEMSAVGIFT

Privatperson 100 kr/ år
Familj 250 kr/år
Förening/ företag/organisation 350 kr/år

Du kan betala via bankgiro eller Swish. Kom ihåg att ange namn och e-postadress samt postadress!

Bankgiro: 435-4668, Swish: 123 369 95 01

Biosfärområdets Organisationsnummer: 802447-2782

 

DU KAN OCKSÅ BLI GULLD-MEDLEM

För att bli GULLD-medlem betalar man 5000 kr eller valfri summa över. Dessa pengar går oavkortat till GULLD-fonden som stöttar lokala initiativ.

Läs mer om GULLD-fonden här >>

Du betalar till Biosfärområdets GULLD-fond till Bankgiro: 315- 4044 eller Swish: 123 041 68 75

 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU OCKSÅ!

Comments are closed.