Nordea -Biosfärområdets första GULLD-medlem!

Under torsdagens föreläsning ”Smart Hållbarhet! För mig, oss, plånboken och planeten” med Nordeas Camilla Bergström och Felix Nilsson, Sustainable finance, överlämnande Mariestadskontorets Anneli Johansson en check till Biosfärområdet på 5000 för ett GULLD-medlemskap. Nordea är därmed vår första GULLD-medlem!

Nordea-teamet överlämnar checken för GULLD-medlemskapet till Biosfärområdets Sofia Guldbrand.

Camilla och Felix jobbar i teamet för Sustainable finance vars uppgift är att se över Nordeas investeringar så att de placeras på ett hållbart sätt. Föreläsarna lyfte både möjligheter och problematik med investeringar. Möjligheter med att påverka och problematik kring att hitta nya lösningar på mindre hållbara industrier inom områden som läkemedel och palmolja. Föreläsningens budskap;  Dina investeringar påverkar ditt avtryck på planeten mer än vad du kanske tror. Våga ställ frågor och se till att dina placeringar görs på ett ansvarsfullt sätt. Föreläsningen avslutades med att Nordeas Annelie Johansson på Mariestadskontoret överlämnade en check till Biosfärområdet för ett GULLD- medlemskap.  Nordea blev därmed vår första GULLD-medlem!

 

GULLD-FONDEN
Vid ett GULLD-medlemskap går pengarna oavkortat till Biosfärområdets GULLD-fond. Biosfärområdets GULLD-fond förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar ur fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter.
Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde.

 

VARFÖR EN GULLD-FOND?
Biosfärområdets roll är att inspirera människor att hitta lokala lösningar på globala utmaningar bl a genom att föra samman människor, organisationer, idéer & kunskap och pengar. Det finns många bra idéer som inte kostar så mycket genomföra men där brist på finansiering ibland ändå är ett hinder för genomförandet. Här kan GULLD-fonden spela en viktig roll, inte minst bland barn och unga.

Bli medlem

Comments are closed.