Årets Biosfärstipendiat -Jan Bertilsson

Biosfärdagen den 2 juni firades sedvanligt med att Biosfärstipendiet på  6000 kr delades ut. Stipendiet går till någon som på ett positivt sätt jobbat för en hållbar utveckling i Biosfärområdet. Alla får nominera till stipendiet och vår styrelse utser vilken av de nominerade det blir. I år var konkurrens hård bland flera nominerade.

Uppvaktning av Biosfärstipendiat Jan Bertilsson. Biosfärområdets ordförande Lennart Bergquist och ledamot Rune Skogsberg överlämnar check och blommor.

Årets stipendiat blev  Jan Gustavsson med följande motivering:
”Jan Bertilsson gör fantastiska insatser för miljön från den plats han har i livet som bland annat lärare på Vänergymnasiet. Han genomför oegennyttigt arbete som temadag kring miljön -hållbara transporter, solcellsprojektet mm och har brinnande intresse för att hitta anknytningar till miljö och energifrågor i gymnasieutbildningarnas kurser. Jan har byggt sitt eget hus med virke från hans egen skog och odlar med förkärlek sin egen mat. Han har ”vigt sitt liv” åt att bidra till minskad koldioxid-produktion. Jan Bertilsson använder sin kunskap och sitt genuina engagemang på sätt som öppnar upp för stor kunskapsspridning. Detta är oerhört betydelsefullt då det bidrar till att allt fler kan se vikten av hållbara val och aktiviteter.”

Jan uppvaktades på sin arbetsplats  på Vänergymnasiet med tårta och blommor under Biosfärdagen den 2 juni. För pengarna funderar Jan på att köpa fler solceller. I dagsläget får man tre stycken för 6000 kr vilket är betydligt billigare än för bara några år sedan.

 

 

Comments are closed.