Vinnare av Biosfärutmaningen

Flera skolklasser och förskolor i vårt Biosfärområde deltog i årets Biosfärutmaning om källsortering och skapande. Uppgiften var att samla skräp i skolans närområde och sedan bygga ett djur av det. Djuret ska finnas i vårt Biosfärområde. Därtill skulle klassen och hitta på ett nytt ord för skräp, när skräp inte längre är skräp. Det var ett spännande uppdrag juryn fick ta sig an när arbetet med skulpturerna och de nya orden skulle bedömas. Utmaningen har pågått under våren och nu har alltså vinnarna utsetts.

 

De tre vinnarna är:

SKROTNISSARNA-KLASS 4 HÄLLEKIS SKOLA, GÖTENE (Hjort & Skråp)

Hjort- Vi har många hjortar där vi bor och tyckte därför att det passade bra att göra en hjort. Vi hittade även en stor mjölkkanna som vi ville använda och då bestämde vi att den skulle varar kropp och att vi skulle göra något djur som är lite större. Vi funderade på ko men tyckte att hjorten passade bättre, vi röstade mellan de två förslagen. Vi utgick från mjölkkannan som vi hittade. Vi hittade flera delar till ett fordon.  Vi använde metallbitar och träpinnar till ben, mjölkkannan fick vara kropp, en metallhink fick vara huvud.

Skråp- Vi funderade över hur man på ett bra sätt kunde komma ihåg ordet och vad vi ville att det skulle symbolisera.  Vi valde mellan flera ord men röstade tillslut fram, ordet SKRÅP som står för både skräp och återvinning.

 

 

SOPMÄSTARNA 2.0, KLASS 2 LYRESTADS SKOLA, MARIESTAD  (Älg & Slopor)

Älg- Vi bestämde inte oss för något djur förrän vi hade plockat klart allt skräp. Då upptäckte vi att vi hittat en stor trädetalj, den skulle passa bra till en kropp. När vi hade röstat och älgen vann så tyckte vi att det passade bra. Många av eleverna åker skolbuss till skolan och det är ofta vi ser älgar från skolbussen och i området där vi bor. Därför passade älgen oss bra.

Slopor- Vi diskuterade olika ord, det ska inte vara något ord som finns redan, vi kom fram till att det sak vara ett kort ord och vara lätt att komma ihåg. Många ord kommer från Engelskan i vårt språk, vi funderade på om vi kunde använda ett ord tillsammans med ett svenskt.  En elev kom med förslaget ”sopno” och en annan ”slopor” vi röstade fram att ordet ”slopor” var bäst. Det bestämde vi betydde: slopa sopor återvinn i stället.

 

 

 

KLASS 1 WENNERBERGSSKOLAN, LIDKÖPING (Fiskar & ReVinn)

Fiskar-Vi hade flera förslag till djur som skulle skapas, förslag som igelkott, rådjur och spindel. Men många ville att det skulle bli en fisk. I och med att vi bor bredvid en sjö där fiskarna lever tyckte vi att det blev en bra idé.

ReVinn- Efter omröstning blev ordet Re-Vinn som fick flest röster, det är en sammansättning av retur och återvinn. Samt klingar ordet som vinst då vi gör något för miljön.
Man Revinnar!!

 

 

 

 

Samtliga vinnare får en studieresa i hållbarhetens tecken. Grattis alla vinnare!

Mer om utmaningen hittar du här >>

 

Comments are closed.