Projekt med utställning på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott

Under 2018 kommer en utställning att sättas upp på Naturum vid Läckö slott, med fokus på lokala hållbara exempel i Unescos Biosfärområde och Agenda2030. Här möter du globala frågor om utmaningar på jorden och upptäcker lokala, positiva svar genom teknik som spel/app och bild. Det är många hållbara satsningar som pågår just nu i Lidköping, Götene och Mariestads kommunområden. Under 2019 kommer utställningen att vandra vidare inom Skaraborgs kommuner. Utöver detta planeras också intressanta och spännande föreläsningar, utbildningsinsatser och arenor för möten kring hållbarhetsfrågor. Så håll utkik, program kommer!

Utställningen kommer att finnas på naturum Vänerskärgården- Victoriahuset under 2018Delaktiga medfinansiärer i projektet: Läcköstiftelsen, Dacapo, NBV, Högskolan i Skövde, Mariestads kommun, Götene kommun, Biosfärområdet.

Finansiärer (offentlig kontantfinansiering): Skaraborgs kommunalförbund, John Hedins stiftelse, Grevilli fond, Sparbanskstiftelserna Alfa, Skaraborg och Lidköping.

För mer info och idéer om samskapande, kontakta projektledare Sofia Guldbrand
sofia.guldbrand@vanerkulle.se
0501-39 31 96

Comments are closed.