Projekt med utställning på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott

*Här finns liv

Under 2018 kommer en utställning att sättas upp på Naturum vid Läckö slott, med fokus på lokala hållbara exempel i Unescos Biosfärområde och Agenda2030. Här möter du globala frågor om utmaningar på jorden och upptäcker lokala, positiva svar genom teknik som spel/app och bild. Det är många hållbara satsningar som pågår just nu i vårt Biosfäromrpde. Under 2019 kommer utställningen att vandra vidare inom Skaraborgs kommuner. Utöver detta planeras också intressanta och spännande föreläsningar, utbildningsinsatser och arenor för möten kring hållbarhetsfrågor. Så håll utkik, program kommer!

Utställningen kommer att finnas på naturum Vänerskärgården- Victoriahuset under 2018

Vill du, ditt företag eller organisation vara med och anordna någon hållbarhetsaktivitet i samband med *Här finns liv? Det kan tex handla om föreläsningar, temadagar, kundevenemang, kulturhändelser mm. Här av dig till projektledare Sofia Guldbrand för att bolla era idéer!

Delaktiga i projektet: Läcköstiftelsen, Dacapo, NBV, Högskolan i Skövde, Mariestads kommun, Götene kommun, Biosfärområdet.

 

För mer info och idéer om samskapande, kontakta projektledare Sofia Guldbrand
sofia.guldbrand@vanerkulle.se
0501-39 31 96

 

 

 

Comments are closed.