26th mar 2015

Rapport från vår nationella fiskekonferens

Den 29-30 januari 2015 arrangerade Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle en nationell fiskekonferens i Lidköping på temat: Livskraftigt fiske – även i framtiden! Konferensen arrangerades i syfte att dela med oss...

26th mar 2015

Dags att nominera till Biosfärstipendiet

Varje år delar Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ut ett Biosfärstipendium till person eller organisation som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Stipendiaten utses av Biosfärområdets styrelse...

26th mar 2015

Rapport från ett rådslag om dioxiner i Vänersiken

Fiskeområdet bjöd in till diskussion om sikfiske-stoppet Det finns gott om fisk i våra insjöar men dessvärre finns det även miljögifter. Vänern är tyvärr inget undantag och dioxiner är ett...

26th mar 2015

Utvärdering av fiskeområdet klar

Karlstad Universitet, CERUT, har gjort en utvärdering av de insatser som gjorts inom ramen för Fiskeområdet som vi bedrivit 2009-2015. Läs utvärderingen här >> Läs mer om Fiskeområdet här >>