09th mar 2015

Biosfärområdet uppmärksammas när Unesco firar 70 år

I år uppmärksammar Unesco sitt 70-års-jubileum: 70 år i kampen för fred. Detta görs bl a den 10 mars genom ett arrangemang på Utrikesdepartementet där man bjudit in fyra huvudtalare,...

24th feb 2015

Årsmöte i Biosfären

Snart dags för årsmöte i Biosfären! Gamla som nya medlemmar hälsas välkomna! Tid: tisdag 17 mars kl 18.30 Plats: Sessionsalen, Centrumhuset i Götene Anmälan:senast torsdag den 12 mars till info@vanerkulle.se Handlingar...

02nd feb 2015

Vad har hänt i Fiskeområdet?

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har sedan 2009 gjort en stor satsning på fiskerinäringen i vårt biosfärområde. Detta genom att driva ett s k Fiskeområde med stöd från bl a EU:s fiskerifond,...

02nd feb 2015

Strategi Fiskeområde Vänern 2014-2020

I december 2014 lämnade Biosfärkontoret in en ansökan in till Jordbruksverket om finansiering för en verksamhet som syftar till att kraftsamla för ett hållbart fiske i HELA Vänern.  Strategin har arbetats fram i bred...