02nd sep 2016

Kick off inför Biosfärutmaningen 2017

Kick off inför Biosfärutmaningen 2017. För lärare i Biosfärområdet som vill vara med och ta fram nästa Biosfärutmaning.

20th jun 2016

Expedition Sörboleden

Under några dagar i sommar kommer barn och ungdomar i Götene kommun att få upptäcka Sörboleden i Lundsbrunn på ett lite annorlunda sätt.  De kommer att få jobba med platsen...

16th jun 2016

Inspirationsdag för förskolepedagoger

Torsdagen den 9 juni arrangerades en inspirationsdag för förskolepedagoger i Mariestads kommun. Syftet var att ge en inblick i hur en utbildning för miniambassadörer kan se ut med praktiska övningar,...

16th jun 2016

Sofia är ny medarbetare på Biosfärkontoret

Sofia Guldbrand har börjat hos oss som Processledare för hållbar samhällsutveckling med särskilt fokus på näringslivet. Sofia kommer bland annat att träffa företag runtom i vårt biosfärområde och visa den...