Förstudie Biosfär som arena för mångfald

Projektet är en förstudie som ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt med inriktning att ta tillvara på mångfalden som en resurs. I förstudien ska vi göra en behovsanalys, resursinventering, ha workshops, ta del av andras erfarenheter och ha prova på aktiviteter.

Projektet pågår under april-november 2019 och är finansierat av Leader Nordvästra Skaraborg.

För mer information kontakta Maria Gustavsson, biosfärkontoret.
Mejl maria.gustavsson@mariestad.se Telefon 0501-755139

Comments are closed.