Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Besöksnäringsföretag och föreningar ska lättare se nyttan de kan ha av lederna i sin verksamhet samt även nyttan med att jobba med hållbarhet. En del i projektet handlar även om den bilburna gästen och utveckla ett redan framtaget förslag till turistväg.

Projektstart december 2019 och projektet håller på till juni 2021.

Finansieringen kommer från Leader Nordvästra Skaraborg och Grevillis fond. 

För mer information kontakta Maria Gustavsson, biosfärkontoret.
Mejl maria.gustavsson@mariestad.se Telefon 0501-755139

Comments are closed.