*Här finns liv

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling.

Under 2018 kommer en utställning att sättas upp på Naturum vid Läckö slott, med fokus på lokala hållbara exempel i Unescos Biosfärområde och Agenda2030. Här möter du globala frågor om utmaningar på jorden och upptäcker lokala, positiva svar genom teknik som spel/app och bild. Det är många hållbara satsningar som pågår just nu i vårt område. Under 2019 kommer utställningen att vandra vidare inom Skaraborgs kommuner. Utöver detta planeras också intressanta och spännande föreläsningar, utbildningsinsatser och arenor för möten kring hållbarhetsfrågor. *Här finns liv ska Så håll utkik, program kommer!

I arbetet med projektet deltar också Läcköstiftelsen, Dacapo Mariestad, NBV, Högskolan i Skövde, Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner.

VILL DU VARA MED?

Vill du, ditt företag eller organisation vara med och anordna någon hållbarhetsaktivitet i samband med *Här finns liv? Det kan tex handla om föreläsningar, temadagar, kundevenemang, kulturhändelser mm. Hör av dig till projektledare Sofia Guldbrand för att bolla era idéer!

 

För mer info och idéer om samskapande, kontakta projektledare Sofia Guldbrand
sofia.guldbrand@vanerkulle.se
0501-39 31 96

 

Comments are closed.