Näringsliv

Näringslivet har en viktig position i samhället och bland våra medlemmar i Unescos biosfärområde finns det flertalet goda exempel på företag som bidrar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Varje hållbart initiativ är betydelsefullt när vi tillsammans ställer om till det hållbara samhället.

Genom medlemskap hos oss får du tillgång till texter, logotyper, nätverk och inbjudningar till inspirationsföreläsningar inom hållbarhet. Du har också, tack vare medlemskapet, en extra bra möjlighet att ingå i våra hållbarhetsprojekt.

Hur kan du bidra? Agera hållbart, bli medlem och berätta gärna om dina hållbarhetsinvesteringar för dina medarbetare, besökare och kunder. Visa också gärna den här filmen vid besök, konferenser och på er hemsida. Den finns på svenska och engelska.

Den svenska versionen av filmen hittar du här >>

Nyfiken på att få veta mer? Boka ett möte med oss på biosfär.

Comments are closed.