Näringsliv

BIOSFÄR OCH NÄRINGSLIV

Att vara del av näringslivet är både utmanande och spännande. Givetvis är affärsnytta av stark betydelse här, och då kan hållbarhet och Unescos Biosfärutnämning bidra till värde inom organisationen och inom marknadsföringen.  Näringslivet har en viktig position i samhället och det är oerhört värdefullt med varje företag som visar goda exempel inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vill du höra mer om Unescos utnämning och hur du som företagare kan växla upp värdet ännu mer genom de hållbara investeringar som ni redan har gjort? Vi ger möjlighet till nätverkande, inspirationsföreläsningar, kunskap och inblick i konkreta initiativ som pågår inom Biosfärområdet.

Boka tid för ett personligt möte:

Sofia Guldbrand
Processledare näringsliv och hållbar samhällsutveckling
Projektledare kommunikationsprojektet *Här finns liv
0501-39 31 96
sofia.guldbrand@vanerkulle.se

*Ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Välkomna till utställningen med app/spelteknik på Naturum, Läckö, samt till olika föreläsningar och mötesarenor 2018-2019.

 

 

Artikel ur NLT om Biosfär och Näringslivet i Götene kommun. Rättelse till artikeln: Biosfärområdet bildades 2010.

Artikel ur NLT om Biosfär och Näringslivet i Götene kommun.
Rättelse till artikeln: Biosfärområdet bildades 2010.

Comments are closed.