Näringsliv

Hej företagsmedlem!

Näringslivet har en viktig position i samhället och vi är stolta att bland våra medlemmar ha många goda företag som bidrar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Du är betydelsefull när vi ställer om till det hållbara samhället.

Unescos biosfärutnämning kan marknadsföringsmässigt bidra till att växla upp värdet av dina hållbara investeringar. Genom medlemskap hos oss har du tillgång till texter, logotyper, kunskap, inspirationsföreläsningar och nätverk. Du har också tack vare medlemskapet en extra bra möjlighet att ingå i våra hållbarhetsprojekt

Tips! Berätta mer om dina hållbarhetsinvesteringar för dina kunder, besökare och medarbetare. Var stolta över det ansvar som du tar. Ett sätt att kommunicera det är att visa den här filmen som finns på svenska och engelska. Använd den gärna vid besök, konferenser och på din hemsida. Den svenska versionen av filmen hittar du här >>

Nyfiken på att få veta mer? Boka ett möte med vår processledare:

Sofia Guldbrand
Processledare näringsliv och hållbar samhällsutveckling
Projektledare kommunikationsprojektet *Här finns liv
0501-39 31 96
sofia.guldbrand@vanerkulle.se

*Ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Välkomna till vandringsutställningen med app/spelteknik och föreläsningar och mötesarenor under projektet som pågår 2018-2019.

Comments are closed.