Om biosfären

 VAD ÄR ETT BIOSFÄROMRÅDE?

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Det innebär i praktiken att vi är en plats där olika metoder för hållbar utveckling kan testas i verkliga sammanhang.  Insatserna ska gynna naturvård, samhällsutveckling och forskning och utbildning. Metoderna som är lyckosamma hjälps vi åt att sprida vidare som goda exempel.

Ordet BIOSFÄR betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde ska beskriva samspelet mellan människan och hennes omgivning.

Det är FN och Unesco som utser biosfärområden. Det finns idag över 600 biosfärområden. Varje biosfärområde är unikt och formas efter de lokala förutsättningarna.

Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyften

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Stödja med kunskap genom utbildning och forskning

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som är aktiva i området. Lokal samverkan är grunden! Ett beslut om biosfärområde innebär i sig inga nya lagar restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområdet ska fungera inspirerande. När många strävar mot gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare. Samarbete och deltagande är därför grunden i biosfärkonceptet. Du är en del av biosfären!

Det finns idag fem biosfärområden i Sverige: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag samt Östra Vätterbranterna. Områden som ansöker om att bli Biosfärområden, så kallade Biosfärkandidater är Voxnadalen och Vindelalven Juhtatdahka

VAD ÄR HÅLLBAR UTVEKLING?

Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till. Trots detta är det ofta frustrerande svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär. Här kan du läsa mer >>

BIOSFÄRPROGRAMMET

Biosfärprogrammet är det vetenskapliga programmet inom Unesco som samordnar biosfärområden  i de olika länderna. Programmet sätter upp de riktlinjer som talar om vad biosfärområden ska ha för fokus. Läs mer om Biosfärprogrammet på deras hemsida.

 

VÅRT GLOBALA NÄTVERK

Det finns idag fler än 600 biosfärområden runt om i världen. Du hittar dem via Unescos webb här>>

 

Comments are closed.