Organisation

lek

 

Biosfärområdet är en ideell förening och leds av en styrelse som består av nio ordinarie ledamöter med ersättare.

 

Ordinarie ledamöter
Lennart Bergquist, ordf  Näringsliv/Turism
Michael Nylander, Fiske/Vänerfrågor
Carl-Fredrik Svederberg, Areella näringar
Sofia Svensson, Privat näringsliv
Kent Boström, Ideell sektor
Lars Runnquist, Forskning/Utbildning
Åsa Karlsson Götene kommun
Jonas Krantz, Lidköpings kommun
Rune Skogsberg, Mariestads kommun
Sophia Olander, Länsstyrelsen

Ersättare
Sten-Gunnar Steenson, Fiske/Vänerfrågor
Mikael Larsson, Areella näringar
Björn Broberg, Ideell sektor
Susanne Andersson, Götene kommun
Frida Nilsson, Lidköpings kommun
Leif Udéhn, Mariestads kommun
Johanna Stenberg, Länsstyrelsen

 

Valberedning
Yvonne Träff, Magnus Fredricson, Amanda Hessle

 

Revisorer
Lena Garre och Olof Janson, ersättare: Lisbeth Nysten-Persson

Comments are closed.