Tillsammans för en hållbar framtid *Här finns liv

Tillsammans för en hållbar framtid

Se den nya filmen om vårt område

*Här finns liv

Gillar du att spela spel och samtidigt ta till dig mer kunskap? På naturum Vänerskärgården vid Läckö slott kan du genom spelappen *Här finns liv hitta svar på globala utmaningar i ett av världens modellområden för hållbar utveckling: Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

22nd mar 2016

Föreläsning med Daniel Mendoza

KAN MAN KOMMA NÅGONSTANS MED TOMMA HÄNDER? – Föreläsning med Daniel Mendoza om migrationsutmaningen och de möjligheter den innebär. Den 5 april kl 18:30 på Röda Kvarn, Lidköping arrangerar Biosfärområde...

14th mar 2016

Vi söker Processledare

Biosfärområdet söker processledare med fokus på hållbar samhällsutveckling.

11th mar 2016

Biosfärutmaningen 2016 är igång!

Drygt 40 stycken skolklasser är i år med i Biosfärutmaningen!

01st mar 2016

Startbesked för Fiskeområde Vänern

  STARTBESKED FÖR FISKEOMRÅDE VÄNERN- SAMVERKAN KRING SJÖN HAR GETT RESULTAT! Biosfärområdet har sedan 2013 lett arbetet med ta fram en utvecklingsstrategi för en hållbar utveckling av fisket. Syftet var...

Vad gör en Biosfärambassadör?

Våra Biosfärambassadörer har på eget initiativ vidareutbildat sig och arbetat för att skapa nya nätverk mellan Sveriges Biosfärområden. Är du nyfiken på hur det går till och vad våra Biosfärambassadörer egentligen gör?

More

Miniambassadörer

Biosfärområdet har flera hundra miniambassadörer! Förskolebarn i åldrarna 5-6 år som lärt sig mer om människans roll i Biosfären. Det finns ett utbildningsprogram för att underlätta planering och genomförande av en Miniambassadörsutbildning.

More

Bli medlem!

Våra medlemmar stöder en hållbar samhällsutveckling. Medlemskapet är öppet för såväl företag, föreningar och organisationer som privatpersoner. Vi behöver dig också som medlem.

More

Registrera dig för nyhetsbrev