Tillsammans för en hållbar framtid *Här finns liv

Tillsammans för en hållbar framtid

Se den nya filmen om vårt område

*Här finns liv

Gillar du att spela spel och samtidigt ta till dig mer kunskap? På naturum Vänerskärgården vid Läckö slott kan du genom spelappen *Här finns liv hitta svar på globala utmaningar i ett av världens modellområden för hållbar utveckling: Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

05th apr 2016

Årsmöte i Biosfären

Den 5 april håller Biosfärområdet årsmöte. Nya som gamla medlemmar är välkomna! Mötet inleds som vanligt med ett föredrag. Denna gång med Daniel Mendoza om migrationsutmaningen och dess möjligheter. Daniel är en uppskattad föredragshållare...

04th apr 2016

Dags att nominera till Biosfärstipendiet

Varje år delar Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ut ett Biosfärstipendium till person eller organisation som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Stipendiaten utses av Biosfärområdets styrelse...

29th mar 2016

Lär om biosfär- Nytt program!

Lär om Biosfär! Vårens och sommarens programpunkter om hållbar samhällsutveckling.

22nd mar 2016

Föreläsning med Daniel Mendoza

KAN MAN KOMMA NÅGONSTANS MED TOMMA HÄNDER? – Föreläsning med Daniel Mendoza om migrationsutmaningen och de möjligheter den innebär. Den 5 april kl 18:30 på Röda Kvarn, Lidköping arrangerar Biosfärområde...

Vad gör en Biosfärambassadör?

Våra Biosfärambassadörer har på eget initiativ vidareutbildat sig och arbetat för att skapa nya nätverk mellan Sveriges Biosfärområden. Är du nyfiken på hur det går till och vad våra Biosfärambassadörer egentligen gör?

More

Miniambassadörer

Biosfärområdet har flera hundra miniambassadörer! Förskolebarn i åldrarna 5-6 år som lärt sig mer om människans roll i Biosfären. Det finns ett utbildningsprogram för att underlätta planering och genomförande av en Miniambassadörsutbildning.

More

Bli medlem!

Våra medlemmar stöder en hållbar samhällsutveckling. Medlemskapet är öppet för såväl företag, föreningar och organisationer som privatpersoner. Vi behöver dig också som medlem.

More

Registrera dig för nyhetsbrev