14th apr 2016

Seminarium om ekosystemtjänster i samhällsplanering

Seminarium med konkreta erfarenheter av hur förvaltning av ekosystemtjänster kan lägga grunden för samhällsplanering och hållbar utveckling.