30th aug 2016

Sofia om sitt arbete på Biosfärkontoret

Vår nya medarbetare Sofia Guldbrand intervjuades tidigare i somras av svenska Unesco. ”Att jobba för FN:s globala mål ser jag som en huvuduppgift”

16th jun 2016

Sofia är ny medarbetare på Biosfärkontoret

Sofia Guldbrand har börjat hos oss som Processledare för hållbar samhällsutveckling med särskilt fokus på näringslivet. Sofia kommer bland annat att träffa företag runtom i vårt biosfärområde och visa den...