VÄLKOMMEN

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

DITT STÖD ÄR VIKTIGT

Bli medlem idag

 

 

Vi arbetar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening och har bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vill du också vara med? Då kan du bli medlem i föreningen. Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

 

 

Biosfärområdet har flera hundra miniambassadörer! Förskolebarn i åldrarna 5-6 år som lärt sig mer om människans roll i Biosfären. Det finns ett utbildningsprogram för att underlätta planering och genomförande av en Miniambassadörsutbildning.

Läs mer

Programmet för Biosfärambassadörerna startade vi under 2007 då informationsbehovet i området var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige. Vår ambition är att fler ska få chansen att bli ambassadörer.

Läs mer

I biosfärområdet finns det flera aktuella projekt som lyfter och levandegör det engagerande arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Ta till exempel del av Min plats i biosfären som kommunicerar nya forskningsresultat i biosfärområdet genom en utomhusutställning och korta filmer. Ladda också gärna ner skriften med samma namn.

Läs mer

AKTUELLT

Just nu i Biosfären

VÄRDEFULLT INITIATIV

Nu kan förskolor anmäla sitt intresse till att vara med!Nu kan förskolor i Skaraborg anmäla sitt intresse kring Brandsuperhjältar! 🦹‍♀️🦸‍♂️🦸‍♀️

Det är viktigt att både stora och små vet vad man bör göra ifall det börjar brinna. Vi har tagit fram material där man på ett enkelt sätt kan informera barnen kring detta. När man klarat 4 frågor & gjort en brandövning hemma, så får man ett diplom och kan titulera sig som Brandsuperhjälte!

Du som jobbar på en förskola i Skaraborg kan anmäla intresse här 👇 www.lansforsakringar.se/skaraborg/privat/forsakring/forebygga-skador/brander/brandsuperhjaltar/
See MoreSee Less

View on Facebook

BIOSFÄROMRÅDETS 10-ÅRSUTVÄRDERING FÖR ÅR 2010-2020

Vart 10e år gör världens alla biosfärområden en återblick på sådant som hänt i hela biosfärområdet de senaste tio åren. Den beskriver också biosfärområdets mål och tankar om framtiden. Rapporten sänds in till Unesco.

Innehållet i Biosfärområde Vänerskärården med Kinnekulles tioårsutvärdering har varit omfattande och tagits fram tillsammans med bland andra biosfärområdets invånare, politiker, tjänstepersoner, Länsstyrelsen, biosfärambassadörer med flera.

Rapporten bygger på Unescos frågemall och våra svar och sändes in för en tid sedan. Den finns att läsa både på svenska och engelska via vår hemsida.
vanerkulle.org/wp-content/uploads/2020/11/Utv%C3%A4rdering-Biosf%C3%A4romr%C3%A5de-V%C3%A4nersk%C…
See MoreSee Less

View on Facebook

Digital föreläsning om naturbeteskött – för dig som är konsument

Hållbart kött på julbordet?
Svenskt naturbeteskött framhålls som det mest hållbara valet, vid sidan av viltkött. Men vad är det, hur framställs det, vilka fördelar har det och varför är det så viktigt?

Torsdag 26 november, klockan 18-19

Föreläsningen arrangeras av Föreningen Naturbeteskött i Sverige i samverkan med Elmia Matbruk, och är ett samarbete inom den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030.
See MoreSee Less

View on Facebook

MIN PLATS I BIOSFÄREN

Vill du ta del av forskningsresultaten genom populärskriften Min plats i biosfären? Hör av dig till oss på biosfärkontoret!

vanerkulle.org/biosfarkontoret/
See MoreSee Less

View on Facebook

VÄLKOMNA PÅ VÄRDSKAPS- OCH HÅLLBARHETSTRÄFF

Destination Läckö-Kinnekulle och Mariestads turism bjuder in företagare och föreningar till en eftermiddag där vi inspirerar kring hållbarhet och värdskap. Det här är en digital träff för alla företag och föreningar inom (eller med anknytning till) besöksnäringen i Mariestads-, Götenes- och Lidköpings kommuner.

Dag och tid: Vi ses digitalt torsdag 12 november 14.30-17.00

Vi vänder och vrider på hur vi kan skapa affärsnytta av att vi ligger mitt i ett biosfärområde som är utnämt av UNESCO.

Nedan finns en kortversion av programmet

• Destinationsutvecklarna Elin och Carolina berättar om den nya satsningen på biosfärleden med infrastruktur och marknadsföring.
• Madeleine Norum berättar om den nya cykelleden runt Vänern och arbetet med dess produktutveckling.
• Turistrådet Västsverige presenterar Hållbarhetsklivet och vad det betyder för dig som företagare.
• Utbildning: Värdskap – hur kan vi använda biosfär till vår fördel för att skapa affärsnytta? 1 timmes utbildning.

För mer info och anmälan: info@lackokinnekulle.se, telefon 0510-200 20 eller mejla till maria.gustavsson@mariestad.se

Anmälan senast 9 november till info@lackokinnekulle.se eller
0510-200 20 eller maria.gustavsson@mariestad.se
See MoreSee Less

View on Facebook

Foto: Katarina Sundberg

Vårt biosfärområde

Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, se kartan.

Besöksadress Biosfärkontoret:
Esplanaden 5, 542 30 Mariestad

Postadress/Fakturaadress:
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

Scroll to top