VÄLKOMMEN

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

DITT STÖD ÄR VIKTIGT

Bli medlem idag

 

 

Vi arbetar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening och har bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vill du också vara med? Då kan du bli medlem i föreningen. Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

 

 

Biosfärområdet har flera hundra miniambassadörer! Förskolebarn i åldrarna 5-6 år som lärt sig mer om människans roll i Biosfären. Det finns ett utbildningsprogram för att underlätta planering och genomförande av en Miniambassadörsutbildning.

Läs mer

Programmet för Biosfärambassadörerna startade vi under 2007 då informationsbehovet i området var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige. Vår ambition är att fler ska få chansen att bli ambassadörer.

Läs mer

I biosfärområdet finns det flera aktuella projekt som lyfter och levandegör det engagerande arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Ta till exempel del av Min plats i biosfären som kommunicerar nya forskningsresultat i biosfärområdet genom en utomhusutställning och korta filmer. Ladda också gärna ner skriften med samma namn.

Läs mer

AKTUELLT

Just nu i Biosfären

FÖRSKOLEBARNENS GRAN-PARAD SPRIDER GLÄDJE I MARIESTAD

Kom och se barnens kreativt julpyntade granar i Esplanaden! Pandemin påverkar oss alla och kanske är det därför viktigare än någonsin med värmande ljuspunkter i tillvaron. Alla verksamheter som har barn i förskoleåldern inom Mariestads kommunområde är med och från och med imorgon onsdag finns alla granarna på plats. Bilderna ger lite förhandsglimtar. Visst är de underbara <3

Förra årets julgransaktivitet gjordes inom projektet "Här finns liv" och blev väldigt uppskattad. Det projektet är nu avslutat, fast samverkansaktiviteten lever vidare.. kanske har det rentav blivit lite av en tradition!

Aktiviteten är hållbar på flera sätt: Granarna skulle ändå gallras bort och kommer nu till användning. Barnen jobbar med nedbrytningsbart naturmaterial vid pyntningen och får tillfälle att fundera på varför det är viktigt att inte använda plast. Aktiviteten ger också barnen en arena att visa det som de har skapat och samtidigt se att deras bidrag är betydelsefullt för att skapa en fin helhet.

Aktiviteten har varit möjlig att genomföra tack vare samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, AME, Tillväxt Mariestad och Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Vänerenergi sponsrar med belysningen!
See MoreSee Less

View on Facebook

VÄRDEFULLT INITIATIV

Nu kan förskolor anmäla sitt intresse till att vara med!Nu kan förskolor i Skaraborg anmäla sitt intresse kring Brandsuperhjältar! 🦹‍♀️🦸‍♂️🦸‍♀️

Det är viktigt att både stora och små vet vad man bör göra ifall det börjar brinna. Vi har tagit fram material där man på ett enkelt sätt kan informera barnen kring detta. När man klarat 4 frågor & gjort en brandövning hemma, så får man ett diplom och kan titulera sig som Brandsuperhjälte!

Du som jobbar på en förskola i Skaraborg kan anmäla intresse här 👇 www.lansforsakringar.se/skaraborg/privat/forsakring/forebygga-skador/brander/brandsuperhjaltar/
See MoreSee Less

View on Facebook

BIOSFÄROMRÅDETS 10-ÅRSUTVÄRDERING FÖR ÅR 2010-2020

Vart 10e år gör världens alla biosfärområden en återblick på sådant som hänt i hela biosfärområdet de senaste tio åren. Den beskriver också biosfärområdets mål och tankar om framtiden. Rapporten sänds in till Unesco.

Innehållet i Biosfärområde Vänerskärården med Kinnekulles tioårsutvärdering har varit omfattande och tagits fram tillsammans med bland andra biosfärområdets invånare, politiker, tjänstepersoner, Länsstyrelsen, biosfärambassadörer med flera.

Rapporten bygger på Unescos frågemall och våra svar och sändes in för en tid sedan. Den finns att läsa både på svenska och engelska via vår hemsida.
vanerkulle.org/wp-content/uploads/2020/11/Utv%C3%A4rdering-Biosf%C3%A4romr%C3%A5de-V%C3%A4nersk%C…
See MoreSee Less

View on Facebook

Digital föreläsning om naturbeteskött – för dig som är konsument

Hållbart kött på julbordet?
Svenskt naturbeteskött framhålls som det mest hållbara valet, vid sidan av viltkött. Men vad är det, hur framställs det, vilka fördelar har det och varför är det så viktigt?

Torsdag 26 november, klockan 18-19

Föreläsningen arrangeras av Föreningen Naturbeteskött i Sverige i samverkan med Elmia Matbruk, och är ett samarbete inom den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030.
See MoreSee Less

View on Facebook

MIN PLATS I BIOSFÄREN

Vill du ta del av forskningsresultaten genom populärskriften Min plats i biosfären? Hör av dig till oss på biosfärkontoret!

vanerkulle.org/biosfarkontoret/
See MoreSee Less

View on Facebook

Foto: Katarina Sundberg

Vårt biosfärområde

Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, se kartan.

Besöksadress Biosfärkontoret:
Esplanaden 5, 542 30 Mariestad

Postadress/Fakturaadress:
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

Scroll to top