VÄLKOMMEN

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

DITT STÖD ÄR VIKTIGT

Bli medlem idag

 

 

Vi arbetar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening och har bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vill du också vara med? Då kan du bli medlem i föreningen. Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

 

 

Inom Biosfärområdet finns flera hundra miniambassadörer. Förskolebarn lär sig om sin plats på jorden och om det viktiga samspelet med Biosfären. Nu finns ett helt nytt utbildningsmaterial och helhetskoncept  färdigt för pedagoger att använda för alla 5- och 6-åringar i Biosfärområdet.

Miniambassadörsutbildningen

Biosfärområdet har ett 40-tal Biosfärambassadörer som sprider kunskap och inspirerar till ökad hållbarhet på olika sätt. Gå den nya digitala utbildningen och var med du också.

Biosfärambassadörutbildningen

Biosfärleden sträcker sig 138 km mellan Läckö slott och centrala Mariestad. Kombinera gärna vandringen med Kinnekulletåget vars sträcka genom Biosfärområdet utsågs till Sveriges vackraste 2018. Klicka på bilden ovan för kartverktyg, delsträckor och all nödvändig information.

Biosfärleden – vandring i unikt naturområde

AKTUELLT

Just nu i Biosfären

MIDSOMMAR VID KINNEVIKENSkogarna står i sin midsommardräkt när dimman har lyft över viken.Blommorna ståtar i morgonens väkti Vänerlands skönaste riken.Skapelsens under,grönskande lunder,betande hjortar i ekskogens sal.Slingrande bäckar,havsörn som häckar,vråkar som ryttlar i smultronens dal.Spillkråkan kommer i gungande flykt,förunderligt tryggt.Midsommardagarna sjuder av sång,som kommer från ängar och hagar .Sångfåglar häckar i klevornas prångoch sjunger i högsommardagar.Skärgårdens fägring,skön som en hägring,ryms invid Vänerlands drömfagra kust.Ekskogars grönska ,allt vi kan önska ,väcker lycksalighets levande lust.Stränders och strandfåglars smäktande tonskänker dig tron.Mäktiga mulmekar står vid vår strand,de glänser vid vikar och fjärdar.Med ståtliga kronor de smyckar vårt landi Vänerlands vackraste världar. Silvergrå stammar,aspar vid dammar,skimrar och glittrar i strömmen vid ån.Knotiga grenar,kalkrika stenarlyser bland kalkkärrets hagtorn och slån.Glänsande silvergrå tusenårs eki sommarlek.Kyrkklockor ringer från Berg och från Ö,de kallar till livsglädjens rike.Där kan du finna den mäktiga sjö,som saknar i Norden sin like.Stränder och fjärdar,skönhetens världarsjuder av vågornas eviga röst.Sjöleder, hamnarvågornas famnarbjuder till tro och till glädje och tröst.Kom låt oss fara till drömmarnas strand,i Vänerland.Arne AppelqvistTonsättning: Katarina Torgersson, Sångfågeln Musik, Alingsåswww.ivanerland.se/ See MoreSee Less
View on Facebook
Mariestad är en del av Unesco biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Men vad betyder det egentligen att vara ett modellområde för hållbar utveckling, och hur drar vi nytta av det tillsammans? På bilden syns processledare Sofia Guldbrand och koordinator Helena Thorsell på biosfärkontoret. De befinner sig i Universitetsparken i centrala Mariestad, en plats som ger goda exempel på ekosystemtjänster. Låter det krångligt? Läs lite till så blir nyttan uppenbar! 🌳🐝🌻👩‍🦽De lummiga träden ger svalka, dämpar buller och suger upp stora mängder vatten vid skyfall samt renar luften från föroreningar. Parken utgör tillsammans med Tidan habitat för mängder av insekter, fåglar, fisk och annat djurliv. Naturen ger oss rekreation, estetiskt vackra intryck och god hälsa. Planteringarna bidrar till biologisk mångfald och skolbarnens insektshotell ger inte bara boplats för pollinerare, utan är också en plats att besöka för naturpedagogik. Vidare använder Dacapo och Göteborgs universitet parken i studiesyfte. Precis intill parken passerar Biosfärleden med dess värdefulla natur- och kulturarv. Universitetsparken i Mariestad är ett av många goda exempel i vårt unika biosfärområde på hur vi tillsammans kan skapa miljöer för en hållbar samhällsutveckling. Det är allas vårt ansvar och det är allas våra möjligheter! vanerkulle.org/ See MoreSee Less
View on Facebook
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING PÅ BESÖK I MARIESTAD"Jag kände inte till det här, det var helt nytt för mig! Jättebra saker som jag tar med mig tillbaka!" Stort engagemang och många spännande frågor väckta när biosfärföreningen gav ett föredrag och en workshop om hållbarhetsfrågor och det internationella biosfärprogrammet för ett 20-tal personer från personalen på Högskolan i Jönköping idag. Högskolan i Jönköping ligger ju i precis anslutning till Biosfärområde Östra Vätterbranterna och därför cirkulerade ämnena både kring personligt engagemang och hur organisationen skulle kunna verka än mer för hållbarhet på olika sätt!Plats: Dacapo, Trädgårdens skola i Mariestad. See MoreSee Less
View on Facebook

Foto: Katarina Sundberg

Vårt biosfärområde

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, se kartan.

Besöksadress Biosfärkontoret:
Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress/Fakturaadress:
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

Scroll to top