VÄLKOMMEN

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

DITT STÖD ÄR VIKTIGT

Bli medlem idag

 

 

Vi arbetar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening och har bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vill du också vara med? Då kan du bli medlem i föreningen. Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

 

 

Biosfärområdet har flera hundra miniambassadörer! Förskolebarn i åldrarna 5-6 år som lärt sig mer om människans roll i Biosfären. Det finns ett utbildningsprogram för att underlätta planering och genomförande av en Miniambassadörsutbildning.

Läs mer

Programmet för Biosfärambassadörerna startade vi under 2007 då informationsbehovet i området var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige. Vår ambition är att fler ska få chansen att bli ambassadörer.

Läs mer

I biosfärområdet pågår det flera olika projekt som lyfter och levandegör det engagerande arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer

AKTUELLT

Just nu i Biosfären

INSPIRATION från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

Biosfärområdena ska bidra till att bevara, stödja och utveckla samhället i en hållbar riktning. I filmen ges ett exempel på samverkansinsatser som gynnar fiskeupplevelsen i älven, naturlig mångfald och utvecklingsmöjligheter för dem som bor och verkar i biosfärområdet. Entreprenörer, serviceföretag och handel är några av dem som drar nytta av det!

youtu.be/mIZqm1Mdgk0

#Agenda2030 #unescobiosfärområde #FramtidensLiv
See MoreSee Less

View on Facebook

2,35 min meditationsresa i tid och rum till en central plats i biosfärområdet! <3

youtu.be/1X9A_I-CDb8
See MoreSee Less

View on Facebook

10-årsutvärdering av biosfärområdet – remiss

Unescos biosfärområden världen över skapar vart tionde år en bild över den utveckling som skett inom sitt modellområde för hållbar utveckling. I samband med det samlas också idéer om framtiden in. Underlagen visar sedan en samlad bild av de gångna åren samt en målbild framåt.

Utvärderingen är nu ute på remiss. Från 30 mars till 25 maj 2020 har allmänhet, kommuner, organisationer, företag, biosfärambassadörer och medlemmar möjlighet att yttra sig om innehållet i den utvärdering som vårt biosfärområde ska skicka till Unesco i slutet på augusti 2020.

Utvärderingen har gjorts utifrån Unescos förbestämda mall. Du finner dokumentet samt tillvägagångssätt för remiss-svaren här, via länken:

vanerkulle.org/10-arsutvardering/

Foto: Katarina Sundberg
See MoreSee Less

View on Facebook

INSPIRATION från Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Lövsuccé! Ett exempel på insats hos vår "närmsta granne" inom det svenska biosfärnätverket.

youtu.be/ZlDBqwFjVSE

#Agenda2030 #UnescoBiosfärområde #Framtidensliv
See MoreSee Less

View on Facebook

Foto: Katarina Sundberg

Vårt biosfärområde

Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, se kartan.

Besöksadress Biosfärkontoret:
Esplanaden 5, 542 30 Mariestad

Postadress/Fakturaadress:
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

Scroll to top