VÄLKOMMEN

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

DITT STÖD ÄR VIKTIGT

Bli medlem idag

 

 

Vi arbetar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening och har bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vill du också vara med? Då kan du bli medlem i föreningen. Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

 

 

Biosfärområdet har flera hundra miniambassadörer! Förskolebarn i åldrarna 5-6 år som lärt sig mer om människans roll i Biosfären. Det finns ett utbildningsprogram för att underlätta planering och genomförande av en Miniambassadörsutbildning.

Läs mer

Programmet för Biosfärambassadörerna startade vi under 2007 då informationsbehovet i området var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige. Vår ambition är att fler ska få chansen att bli ambassadörer.

Läs mer

I biosfärområdet finns det flera aktuella projekt som lyfter och levandegör det engagerande arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Ta till exempel del av Min plats i biosfären som kommunicerar nya forskningsresultat i biosfärområdet genom en utomhusutställning och korta filmer. Ladda också gärna ner skriften med samma namn.

Läs mer

AKTUELLT

Just nu i Biosfären

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLEVälkomna till en digital träff med besöksnäringsföretag runtom i Biosfärområdet. Vi summerar projektet som nu går mot sitt slut. Genom träffen får du också:– Tips om hur du som besöksnäringsföretagare kan marknadsföra att ni är del i Biosfärområdet– Inblick i en den nya kommunikationsstrategin för området– Presentation av spin-off-effekter från projektet som innebär nya möjligheter framöver.Anmälan sker till info@vanerkulle.se gärna direkt men senast 6 februari. Du får en länk till Teams utsänd innan träffen. Bjud gärna med fler som kan vara intresserade!Vi ses MÅNDAG 7 FEBRUARI KL.10-11Du är varmt välkommen See MoreSee Less
View on Facebook
TACK FÖR ALL FIN SAMVERKAN UNDER ÅRET – VI SER FRAM EMOT FLER STEG FRAMÅT 2022! ✨ See MoreSee Less
View on Facebook
TRÄD OCH GRÖNSKA FRÄMJAR MÄNNISKORS HÄLSA I VÅRA STÄDERTräden och den biologiska mångfalden i våra urbana miljöer bidrar till väldigt mycket nytta för oss människor. Det handlar om trädens förmåga att ge oss avkoppling från stress, de minskar buller, ger oss svalka och inte minst tar de hand om luftföroreningar. Det här är tjänster som naturen ger oss gratis. Träden är även habitat för mängder av insekter, som i sin tur spelar stor roll för fler fungerande ekosystem som vi människor behöver för att må bra.Det är ett allvarligt läge på planeten med de här sakerna. Världens ledare i FN har därför beslutat att vi ska jobba med Agenda 2030 där mål nr 15 säger att Ekosystemtjänster och Biologisk mångfald är något som vi måste jobba med för att minska den förstörelse av dem som människan redan orsakat. Nationella och lokala politiker har också instämt i detta genom olika beslut.Vad kan göras rent konkret? Här kommer några konkreta förslag från Sweco på hur just stadsplanering kan bidra till hälsa i våra städer!Kände du till exempel till den allt mer kända planeringsstrategin 3 – 30 – 300..? 🌳🌳🌳Visste du att…det finns en planeringsstrategi som heter 3-30-300. Den innebär i korthet att människor ska kunna se 3 träd från sitt fönster hemma, de ska leva i ett område med minst 30% grönska och inte ha mer än 300 meter från närmaste grönområde. I den senaste Urban Insight-rapporten Healthy buildings, cities and you bit.ly/2SjR1Pl presenterar Sweco flera förslag på stadsplanering som kan bidra till att främja hälsa i våra städer. #Urbaninsight See MoreSee Less
View on Facebook

Foto: Katarina Sundberg

Vårt biosfärområde

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, se kartan.

Besöksadress Biosfärkontoret:
Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress/Fakturaadress:
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

Scroll to top