VÄLKOMMEN

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

DITT STÖD ÄR VIKTIGT

Bli medlem idag

 

 

Vi arbetar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening och har bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vill du också vara med? Då kan du bli medlem i föreningen. Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

 

 

Biosfärområdet har flera hundra miniambassadörer! Förskolebarn i åldrarna 5-6 år som lärt sig mer om människans roll i Biosfären. Det finns ett utbildningsprogram för att underlätta planering och genomförande av en Miniambassadörsutbildning.

Läs mer

Programmet för Biosfärambassadörerna startade vi under 2007 då informationsbehovet i området var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige. Vår ambition är att fler ska få chansen att bli ambassadörer.

Läs mer

I biosfärområdet finns det flera aktuella projekt som lyfter och levandegör det engagerande arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Ta till exempel del av Min plats i biosfären som kommunicerar nya forskningsresultat i biosfärområdet genom en utomhusutställning och korta filmer. Ladda också gärna ner skriften med samma namn.

Läs mer

AKTUELLT

Just nu i Biosfären

SKEBY GÅRDAR – LOKAL PRODUKTION I BIOSFÄROMRÅDETIgår var Biosfär på företagsbesök hos Skeby gårdar! Vi följde fröets väg genom produktionen och kunde konstatera att precis allt tas tillvara på. Varje liten eller stor fråga har vänts och vridits på, för att lyckas med det. Väldigt fint att se. Ett av biosfärföreningens mål är att bidra till ett hållbart näringsliv. Det kan ske på många sätt! Inte minst är 60% av föreningens medlemmar företag och organisationer och det gör naturligtvis vägarna snabbare då, att gå från idéer till samverkan. Oavsett om man är medlem eller ej så vill vi gärna lyfta fram goda exempel i Biosfärområdet. Skeby gårdar är ett! Tipsa oss gärna om fler 💚 See MoreSee Less
View on Facebook
BIOSFÄRAMBASSADÖRSTRÄFF OCH VÄLKOMNANDE AV TVÅ NYA AMBASSADÖRERIgår hade vi ambassadörsträff på Hotell Aqva Restaurang & Bar i Mariestad. Det blev massor av utbyten av tankar, idéer och reflektioner i det energifulla sällskapet! Vi välkomnade också två nya ambassadörer: Marina Voinova och Eva-Marie Emanuelsson till Unesco Biosfärnätverk som båda avklarat den nya utbildningens Steg1 och Steg 2. Datum för kommande träff kommer snart att finnas uppe på vanerkulle.org –> ambassadörer. Tack alla som var med på träffen, det ni gör är oerhört värdefullt!💚 See MoreSee Less
View on Facebook
"YTTERLIGARE EN FORM AV SAMVERKAN SKER I ARBETET MED BIOSFÄROMRÅDEN" – UR REGERINGENS NYA STRATEGI FÖR HÅLLBAR TURISM OCH VÄXANDE BESÖKSNÄRINGI den nya strategin beskrivs att besöksnäringen är viktig för hela Sverige och binder samman stad och land. Dit turister reser växer sysselsättning och tillväxt även i andra branscher. Hållbarhet i alla tre dimensionerna (miljömässig, social och ekonomisk) är viktigare än någonsin tidigare och utgör grunden för strategin som i alla delar knyter an till Agenda 2030. Ur strategin 5.1:"Lokal samverkan för platsutveckling Kommuner, regioner, näringslivet och civilsamhället samverkar och kan skapa incitament för hållbara städer, tätorter samt gles- och landsbygder. Stadsutveckling sker i olika konstellationer ofta i samarbete mellan kommuner och restauranger, handel, arrangörer, aktivitetsbolag och fastighetsägare, bland annat i aktiva centrumföreningar och destinationsbolag. Syftet är att skapa attraktiva och trygga miljöer för både invånare, besökare och näringslivet. Lands- och kustbygdsutveckling kan utvecklas genom andra former av platssamverkan, till exempel genom den så kallade leader-metoden som bygger på att privat, ideell och offentlig sektor går samman i ett partnerskap för bygdens utveckling. Ytterligare en form av samverkan sker i arbetet med biosfärområden som visar hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand."Strategin kan läsas i sin helhet här:www.regeringen.se/4a92e5/contentassets/a8725a9147d941e3b2778a5f500f1a37/strategi-for-hallbar-turi… See MoreSee Less
View on Facebook

Foto: Katarina Sundberg

Vårt biosfärområde

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, se kartan.

Besöksadress Biosfärkontoret:
Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress/Fakturaadress:
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

Scroll to top