10-årsutvärdering av biosfärområdet

Just nu pågår bearbetning av inkomna remissvar

Vart tionde år skapar Unescos biosfärområden en bred bild över den utveckling som har skett i modellområdet. Det har hos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle skett genom bland annat intervjuer, workshops, faktasökning, enkätfrågor och remissomgång för insamling av kunskap, tankar och idéer. Tillsammans ger underlagen ett samlat resultat av de gångna åren och en målbild framåt.

Scroll to top