10-årsutvärdering av biosfärområdet

Utvärderingen är nu insänd

Vart tionde år skapar Unescos biosfärområden en bred bild över den utveckling som har skett i modellområdet. Det har hos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle skett genom bland annat intervjuer, workshops, faktasökning, enkätfrågor och remissomgång för insamling av kunskap, tankar och idéer. Tillsammans ger underlagen ett samlat resultat av de gångna åren och en målbild framåt. Utvärderingen är nu insänd och kan läsas i sin helhet här:

Utvärdering år 2010-2020

Periodic Preview year 2010-2020 in English

Scroll to top