Skip to main content

10-årsutvärdering av biosfärområdet

Utvärderingen är godkänd av Unesco

Vart tionde år skapar Unescos biosfärområden en bred bild över den utveckling som har skett i modellområdet. Hos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har det skett genom bland annat intervjuer, workshops, faktasökning, enkätfrågor och remissomgång för insamling av kunskap, tankar och idéer. Tillsammans ger underlagen ett samlat resultat av de gångna åren och en målbild framåt. Utvärderingen sändes in 2020 och har godkänts av Unesco 2021. Nästa utvärdering ska sändas in 2031.

Utvärderingen för år 2010-2020 i sin helhet:

Utvärdering år 2010-2020
Periodic Preview year 2010-2020 in English