10-årsutvärdering av biosfärområdet

Remiss

Vart tionde år skapar Unescos biosfärområden en bred bild över den utveckling som har skett i modellområdet. I samband med det sker också dialoger och insamling av idéer och kunskap. Tillsammans ger underlagen ett samlat resultat av de gångna åren och en målbild framåt.

Från 30 mars till 25 maj 2020 har kommuner, organisationer, företag, medlemmar, biosfärambassadörer och allmänhet möjlighet att yttra sig om innehållet i den utvärdering som vårt biosfärområde ska skicka till Unesco i slutet på augusti 2020. Läs mer om remissen och sändlistan här.

Länkar till utvärderingen finner ni nedan och den är uppdelad i fyra delar för att vara enkel att ladda ner. För att bidra med ert svar behöver ni fylla i dokumentet svar på remiss. Det ifyllda och påskrivna svaret mejlas sedan till info@vanerkulle.org eller sänds till biosfärkontoret per post. Handlingarna behöver vara biosfärkontoret tillhanda senast 2020-05-25. Tack på förhand!

Utvärderingen består av följande kapitel
Kapitel 1 Sammanfattning
Kapitel 2 Förändringar i biosfärområdet
Kapitel 3 Ekosystemtjänster
Kapitel 4 Bevarandefunktionen
Kapitel 5 Utvecklingsfunktionen
Kapitel 6 Stödfunktionen
Kapitel 7 Förvaltningsformer, facilitering och koordinering
Kapitel 8 Kriterier och framsteg
Kapitel 9 och 10 Stöddokument och bilagor

Scroll to top