Årsmötet som var planerat till den 2 april är framflyttat pga coronaviruset. Vi återkommer med ett nytt datum inom kort. Programmet planeras vara detsamma som tidigare.

Program
18.30         Välkommen

18.40        Projekt igång inom besöksnäringen i biosfärområdet och hur de hänger ihop.

Carolina Hellström från Destination Läckö Kinnekulle berättar om

  • SMaRT-projektet som ska utveckla affärsmodeller för hållbar mobilitet för besöksnäringen på landsbygden. Det går relativt lätt för besökaren att ta sig kollektivt till städer men att fortsätta resan till de många besöksmålen på landsbygden på ett hållbart sätt är inte lika enkelt och det är det projektet ska hitta lösningar på.
  • Lake Vänern Grand Tour som jobbar med att lokalbefolkning och besökare på ett enkelt, trevligt och hållbart sätt ska uppleva Sveriges största sjö. Bland annat har projektet skickat in ansökan om en nationell cykelled runt Vänern.
  • Platåbergens Geopark som lämnat in en ansökan om att få en Unescoutnämning. Projektet har handlat om att etablera en Geopark och visa upp de unika naturmiljöerna runt om oss internationellt.
  • Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården som ska ta tillvara på biosfärleden med nya affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet.

19.10        Samverkan genom industriell och urban symbios

Yvonne Träff från Lidköpings kommun berättar om hur Lidköpings kommun tillsammans med företag och Linköpings Universitet identifierat restströmmar från företag och drivit på utvecklingen till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi.

19.40        Årsmöte

Sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive presentation av verksamheten 2019 och 2020.

Kallelse med föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2019

Valberedningens förslag till årsmötet 2020

Scroll to top