Beskrivning av utmaning 2016

For English >>

Biosfärutmaning 2016Biosfärutmaningen

Årets Biosfärutmaning handlar om rörelse och demokrati. Klassens uppgift är att arbeta fram en ny utelek för skolgården eller skolskogen.
Fyra kriterier måste vara med i genomförandet av utmaningen:
• Alla i klassen skall -utifrån sina egna förutsättningar- röra sig i leken
• Leken skall ske utomhus
• Alla i klassen skall delta i framtagandet av leken
• Leken som presenteras skall på ett demokratiskt sätt tas fram av klassen
Då en ny lek ofta har sitt ursprung i något som någon tidigare har uppfunnit uppmuntrar vi att eleverna talar med släktingar och vänner för inspiration.
Av följande sex punkter bestämmer ni gemensamt vilka tre som gäller för er klass.
• Den lek som ni skapar har delar av sitt ursprung i ett annat land
• Den lek som ni skapar har delar av sitt ursprung i en annan tid
• Hela klassen kan delta SAMTIDIGT
• Leken lär oss om naturen
• Leken tränar oss att ta hänsyn till varandra
• Leken ger nytt mervärde till skolgården eller platsen där leken genomförs.
När ni rapporterar
• Fyll i det formulär som bifogas vid anmälan. Med hjälp av er beskrivning av leken och era regler skall en annan klass i biosfärområdet kunna leka leken.
• Spela in en enkel film på ca 2 minuter när ni leker leken. Tänk på att alla elever som deltar i filmen måste ha godkännande från målsman.
En lek förlänger livet. Ni som går i högre klasser kan självklart delta i denna lekutmaning. Antingen skapar ni en lek som ni själva vill leka. Eller så tar ni fram en lek som passar för yngre elever, förslagsvis åk 2. Ni som går i förskolan och vill delta kan vara med genom att tipsa om en lek som ni tycker är rolig för andra att upptäcka. Beskriv leken på samma sätt som de som skapar en ny lek gör så är ni med i utmaningen. Prata med barnen om varför leken är bra – underlag får ni när ni anmäler er.

 

Alla lekar som skickas in sammanställs på webben där alla deltagarna får ta del av dem. På så sätt sprids en mängd roliga utomhuslekar kors och tvärs i vårt biosfärområde.

 

Hjälp?

Alla klasser som deltar får ett informationspaket från Vänermuseet. Här erbjuds ett lektionsmaterial med en lätt förklaring till lekutmaningen och dess koppling till Hållbar utveckling. I paketet finns även formuläret ni skall fylla i och skicka in. Informationspaketet hittar du här>>

 

Tävlingsmoment?

Sporras din klass av att utmaningen är en tävling? I sådana fall kan ni anmäla klassen till biosfärutmaningens tävlingsmoment.  Endast de klasser som anmäler sig är med i tävlingen. Alla tävlande leker och betygsätter varandras lekar utifrån fasta kriterier. En klass koras som vinnare och vinner var sitt besök med familjen på Vänermuseet.

 

Alla klasser som deltar i utmaningen får ett diplom skickat till klassen.

Hålltider:
Anmälan senast 22/2
Senast den 30 april vill vi ha era färdiga bidrag.

För Er som är med i tävlingsmomentet:
Ni får tillgång till tävlingslekarna 3 maj
Ni får provleka fram till och med den 20 maj
V. 22 är det prisutdelning för dem som deltagit i tävlingsmomentet.

 

Ladda ner 2016 års Biosfärutmaning här >>

 

För frågor kontakta:

Johanna Olsson, Biosfärkontoret
johanna.olsson@vanerkulle.se,  0501-39 31 95

Ida Billvén, Vänermuseet
ida.billven@lidkoping.se, 0510-77 09 07

samarbete

Scroll to top