Blogg

Årets bidrag från GULLD-fonden går till kartläggning av växtarter längs med Kinnekulles vägrenar

Projektet Expedition Linneaus 1A får 5 500 kronor från GULLD-fonden för att kartlägga blommande växtarter längs med vägrenarna på Kinnekulle. Genom kartläggningen kan vi lära oss mer om den biologiska mångfalden i biosfärområdet. Arbetet är en utveckling av tidigare projekt som undersökt luftkvalitet och inventerat sällsynta samt rödlistade arter i naturreservat och jämfört detta...

"Årets bidrag från GULLD-fonden går till kartläggning av växtarter längs med Kinnekulles vägrenar"Läs mer
Scroll to top