Blogg

Konferens för Biosfärområdets skolor

Biosfärområdet, Vänermuseet och RCE Västra Götaland inbjuder till konferens 2/6 2014 ToDoIt – Tillsammans för hållbar utveckling i skolan Vill din skola ha stöd med arbetet kring hållbar utveckling? Eller har ni goda exempel som ni kan dela med er av till andra? Biosfärområdet och Vänermuseet firar Biosfärdagen med att bjuda in skolledare och skolpersonal...

"Konferens för Biosfärområdets skolor"Läs mer

Prat om hållbarhet

I höstas diskuterade nästan 100 personer hållbarhetsfrågor tillsammans med våra “hållbarhetsivrare”. De ämnen som dominerade diskussionerna vara följande: • Källsortering återvinning • Konsumtion och mathållning • Transporter • Energiförbrukning • Socialt engagemang Resultatet av diskussionerna har sammanställts och analyserats. Du kan ladda ner och läsa rapporten medan. Resultatet kommer att arbetas in i vårt...

"Prat om hållbarhet"Läs mer

Studentrapporter

Andreas Kjällgren, student från Göteborgs Universitet, gjorde ett projektarbete hos oss under hösten där han bland annat tittade närmare på attraktiviteten i vårt Biosfärområde. Andreas arbete resulterade i två rapporter. En om barnens perspektiv på attraktivitet samt en kartläggning och nylägesanalys av hållbarhetsarbetet i våra tre Biosfärkommuner.  Du kan ladda ner och läsa rapporterna här.    Rapporter: · Barns...

"Studentrapporter"Läs mer

Återträff med Miniambassadörer

I september utsågs förskolebarn i Vinninga och Filsbäck till miniambassadörer under en dag vid Råbäck. Det var våra vuxna Biosfärambassadörer som stog för aktiviteterna under dagen. I torsdags,  den 23/1,  hade de återträff i Vinninga för att prata om vad de egentligen var med om under ambassadörs-dagen. Dagen i Råbäck var indelad i olika stationer...

"Återträff med Miniambassadörer"Läs mer
Scroll to top