Skip to main content

Min plats i biosfären är namnet på en vandringsutställning och en skrift. De visar forskningsresultat om vilken roll kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning inom Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Innehållet baseras på forskningsprojektet Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning utfört av forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle. Biosfärföreningen har tagit fram filmer för att sprida forskningsresultaten. Vandringsutställningen visas för andra året i rad i Biosfärområdet, fast på nya platser, sommaren 2021. Klicka här för att se visningsplatser, datum och aktivitetsprogram.

Kommunikationsprojektet Min plats i biosfären bygger på samverkan mellan forskarna, Vänermuseet, Biosfärföreningen samt Lidköping- Götene och Mariestads kommuner.

My Place in the Biosphere is the name of both a traveling exhibition and a written publication. Research results depict the roles the cultural environment and the cultural ecosystem services play when it comes to people’s wellbeing and sustainable landscape management within the Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle UNESCO Biosphere Reserve. My Place in the Biosphere is based on the research project Cultural Environment and Cultural Heritage as Components of Sustainable Landscape Management, carried out by researchers at the University of Gothenburg and the University of Gävle in Sweden.

Den här filmen är 3 minuter lång och beskriver mer om forskningens resultat. Klicka på bilden för att se den engelska versionen. Klicka här för svensk version.
Films by Photographer Jesper Anhede