Skip to main content
Foto: Katarina Sundberg

STÖD ARBETET MED HÅLLBAR UTVECKLING

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening som bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vill du också vara med? Då kan du bli medlem i föreningen. Medlemskapet är öppet för såväl företag, föreningar och organisationer som privatpersoner. Medlemsavgiften betalas per kalenderår.

Du kan också välja att bli GULLD-medlem och är då med och bidrar till GULLD-fonden. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter. För att bli GULLD-medlem betalar man årligen 5000 kr eller en valfri högre summa. Dessa pengar går oavkortat till GULLD-fonden som stöttar lokala initiativ. Ditt stöd som medlem betyder mycket – det visar att vi är många som tycker det är viktigt att satsa på hållbar samhällsutveckling, att vi är många som vill hjälpas åt att hitta lokala lösningar på globala utmaningar!

Årsmöte 2024

Årsmöte hölls den 17 april kl. 18.00 i Vänersalen, Stadshuset Mariestad.

 

Kallelse årsmöte 2024 inkl. föredragninglista
Bilaga till föredragningslista punkt 18
Årsredovisning 2023

MEDLEMSAVGIFTER:

  • PRIVATPERSON: 200 kr/ år
  • FÖRENING: 500 kr/år
  • FÖRETAG UTAN ANSTÄLLD PERSONAL: 500 kr/år
  • FÖRETAG MED ANSTÄLLD PERSONAL: 1000 kr/år
  • GULLD-MEDLEM: från 5000 kr/år

BLI MEDLEM

Bli medlem eller förläng ditt medlemsskap genom att betala medlemsavgiften via bankgiro 435-4668 eller via swish 123 369 95 01 (scanna gärna bilden nedan). Skriv namn på den person/företag/förening som medlemsavgiften gäller samt om det får plats e-postadress till kontaktperson. Tack!

PERSON

FÖRENING

FÖRETAG UTAN ANSTÄLLDA

FÖRETAG

GULLD-MEDLEM

FÖR NÄRINGSLIV

Näringslivet har en viktig position i samhället och bland våra medlemmar i Unescos biosfärområde finns det flertalet goda exempel på företag som bidrar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Varje hållbart initiativ är betydelsefullt när vi tillsammans ställer om till det hållbara samhället.

Genom medlemskap hos oss får du tillgång till texter, logotyper, nätverk och inbjudningar till inspirationsföreläsningar inom hållbarhet. Du har också, tack vare medlemskapet, en extra bra möjlighet att ingå i våra hållbarhetsprojekt.

Hur kan du bidra? Agera hållbart, bli medlem och berätta gärna om dina hållbarhetsinvesteringar för dina medarbetare, besökare och kunder. Visa också gärna den här filmen vid besök, konferenser och på er hemsida. Den finns på svenska och engelska.

Som medlem kan ni som erbjuder hållbara produkter, tjänster och upplevelser ha rätt att använda de speciellt framtagna logotyperna “Stolt del av” och “Tillverkat i ett modellområde”.

För att få använda dem behöver ni klara av ett antal kvalitetssäkrande frågor. Vi skriver ett avtal och ni rapporterar logotypernas spridning till oss.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Biosfärföreningens GULLD-medlemmar 2024

Biosfärföreningens Gulld-medlemmar bidrar med 5000 kr (eller mer) per år. Pengar som oavkortat går till Gulld-fonden. Vilken i sin tur genererar hållbarhet i biosfärområdet genom invånarengagemang.

Biosfärföreningens företags- och organisationsmedlemmar 2024