Foto: Katarina Sundberg

INFORMATIONSMATERIAL

BROSCHYR RIKTAD TILL FÖRETAG SOM AGERAR HÅLLBART I BIOSFÄROMRÅDET


HANDBOK FÖR ÖKAD HÅLLBARHET HOS BESÖKSNÄRINGSFÖRETAG I BIOSFÄROMRÅDET


KARTA ÖVER BIOSFÄROMRÅDET


BIOSFÄRLEDEN

Vandringsleden går hela vägen mellan Läckö slott och centrala Mariestad. Kombinera den gärna med kollektivtrafiken; Kinnekullebanans sträcka genom biosfärområdet utsågs till exempel till Sveriges vackraste tågsträcka 2018. På www.biosfarleden.se hittar du utskrivbara PDF:er på svenska, engelska och tyska för delsträckorna. Här finns också kartverktyg till hjälp för er planering och vandring.

Foto: Daniel Ström

Aktuell artikel av The Guardian sommaren 2023. Dela gärna länken för att berätta om Biosfärleden och Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

BROSCHYR BIOSFÄROMRÅDET


BIOSFÄROMRÅDET 10 ÅR – KORT VERSION AV UTVÄRDERINGEN


BIOSFÄROMRÅDET & FN:S GLOBALA MÅL

Tvåsidigt informationsblad (A5) om Biosfärområdets roll i arbetet för att nå FN:s globala mål och Agenda 2030.


GLOBALA MÅLEN

Här kan du hämta olika versioner av logotyperna för globala målen.


Scroll to top