Om *Här finns liv

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling.

Under 2018 och 2019 visar detta arbete på olika sätt, bland annat i utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott. Här fokuseras på lokala hållbara exempel i Unescos Biosfärområde och Agenda2030. Du möter globala frågor om utmaningar på jorden och upptäcker lokala, positiva svar genom appspelet *Här finns liv där Kartspelet och Superkraftspelet ingår. Mer info finns på naturums hemsida >>

Det är många hållbara satsningar som pågår just nu i vårt område. Under 2019 kommer utställningen att vandra vidare inom Skaraborgs kommuner.

Utöver detta genomförs också intressanta och spännande föreläsningar, utbildningsinsatser och arenor för möten kring hållbarhetsfrågor. Programmet för aktiviteterna hittar du här >>

I arbetet med projektet deltar också Stiftelsen Läckö slott, Dacapo Mariestad, NBV, Högskolan i Skövde, Westelius arkitekter, Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner.

naturum Vänerskärgården vid Läckö slott

 

VILL DU VARA MED?

Vill du, ditt företag eller organisation vara med och anordna någon hållbarhetsaktivitet i samband med *Här finns liv? Det kan tex handla om föreläsningar, temadagar, kundevenemang, kulturhändelser mm. Hör av dig till projektledare Sofia Guldbrand för att bolla era idéer!

 

 

 

 

För mer info och idéer om samskapande, kontakta projektledare Sofia Guldbrand
sofia.guldbrand@vanerkulle.se
0501-39 31 96

 

Scroll to top